PETTER NATVIG — Mer gym - mindre kristendom, roper syvendeklassingene i munnen på hverandre.

De er enige om at timene i kroppsøving er morsomme og at de gjerne skulle hatt flere av dem. Nå har de tre timer i uken.

— En til to timer om dagen er passe, mener de.

Om de får ønsket sitt oppfylt, vil de fylle ekstratimene med styrketrening, uteløping og turgåing i fjellet. Men skolens økonomi setter en stopper for hva som er mulig å få til:

— Vi får ikke ha svømmeundervisning fordi skolen ikke har råd til det.

For få timer

Luften i gymsalen på Krohnengen er tett og tung av svette og høylytt skrål. Basketball står på programmet. Rektors stemme er så vidt hørbar:

— Vi burde absolutt hatt flere timer i kroppsøving, samtykker rektor på Krohnengen, Eva Grimstad.

— Fem timer i uken hadde vært passe, sier hun.

Dobbelttimer gir bedre utnyttelse av tiden. Altfor mange minutter går bort i dusjing, skifting og igangsetting av aktiviteter. Når klassen har mer tid blir det også mulig å få til aktiviteter som ikke bare begrenser seg til skolens område.

Foreldrene må ta ansvar

— Foreldrene er mye mer opptatt av at elevene lærer å lese og skrive enn at de er flinke i gym, sier Eirik Fjeldstad, som underviser kroppsøving for to syvendeklasser på Krohnengen skole.

Elevene bruker mer og mer tid på pc-spill og tv-titting når de kommer hjem fra skolen. Da blir gymtimene ekstra viktige. Nå er elevene rolige på fritiden og aktive på skolen. Før var det gjerne motsatt.

— Elevene ville kanskje vært mer konsentrerte på skolen om de ikke hadde vært så fulle av energi, sier Fjeldstad med et smil.

Rektor Eva Grimstad har merket en endring i hvordan foreldrene tenker om fysisk aktivitet:

— Før var det en selvfølge med søndagstur på Byfjellene i mange familier. Slik er det ikke lenger, sier Grimstad.

I stedet legger skolen opp til at elevene skal ha vært på alle byens syv fjell innen de går ut av syvende klasse.

Dårlig bevegelighet

— Jeg har sett eksempler på barn som har beveget seg så lite at skolen må ordne fysioterapi, sier rektor Grimstad.

Hun fremholder at slike tilfeller riktignok hører til unntakene, og legger til at denne skolen er privilegert fordi den er omgitt av fine uteområder. Mange av elevene er dessuten aktive i idrettslag i området.

Gymlærer Fjeldstad ser tydelig forskjell på de elevene som er aktive på fritiden, og de som sitter mye stille.

— En del elever klarer ikke aktiviteter med høy intensitet. Dessuten er mange av dem veldig stive i muskulatur og ledd, sier Fjeldstad.

Han skulle gjerne sett at de fikk tid til styrke- og bevegelighetstrening:

— Under halvparten av elevene når ned til tærne sine når de strekker ut.