• Det ville kanskje blitt litt mer action med flere gutter, sier Kristine Knappskog. Hun går på et kull med 30 jenter og seks gutter.

Førstesemesterstudentene på profesjonsstudiet i psykologi som Bergens Tidende møtte i går, støtter forslaget om å kjønnskvotere menn inn på studiet.

Saken er et hett tema blant studentene, og de kunne fortelle at de nettopp hadde diskutert temaet rundt kantinebordet på Psykologisk fakultet.

— Gruppen ville fungert på en annerledes måte hvis vi hadde vært flere gutter, tror Aslak Hjeltnes, en av de seks guttene.

Studentene mener det er dumt å ødelegge konkurransesituasjonen med kjønnskvotering, men at ulempene veies opp av fordelene ved å ha flere gutter på studiet.

— Man må også se arbeidsmarkedets interesser opp imot studentenes interesser, mener Kristine Knappskog.

Hun medgir at hun nok hadde blitt veldig irritert hvis hun selv hadde kommet i en situasjon der en gutt ble foretrukket foran henne på grunn av kjønn.

fakta/kvinneandel

Oversikt over prosentvis kvinneandelen ved ulike fag ved Universitetet i Bergen

Bachelor i tannpleie 100,0 prosent

Master i Helsefag 85,0

Videreutdanning i barnevern 82,0

Master i Engelsk 75,0

Bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi 74,0

Bachelor i molekylærbiologi 74,0

Bachelor i utviklingsstudier 74,0

Master i Kulturvitenskap 74,0

Master i Sosialantropologi 74,0 Master i Litteraturvitenskap 71,0

Profesjonsstudiet i Psykologi 71,0

Bachelor i estetiske fag 70,0

Bachelor i språk 69,0

Introduksjonsstudiet i Psykologi 69,0

Master i Arkeologi 67,0

Bachelor i sosialantropologi 66,0

Bachelor i Biologi 63,0

Bachelor i Kjemi 63,0

Master i Nordisk 63,0

raktisk pedagogikk 63,0

Profesjonsstudiet i Odontologi 62,0

Master i Medievitenskap 61,0

Master i sosiologi 61,0

Bachelor i Medievitenskap 59,0

Profesjonsstudiet i Medisin 59,0

Bachelor i Midtøstenkunnskap 57,0

Master i Administrasjon og organisasjonsvitenskap 57,0

Master i Religion 57,0

Bachelor i Sammenliknende politikk 56,0

Bachelor i Sosiologi 56,0

Profesjonsstudiet i rettsvitenskap 56,0

Bachelor i Geografi 55,0

Master i Biologi 55,0

Bachelor i Musikk 54,0

Bachelor i Administrasjon og organisasjonsvitenskap 53,0

Bachelor i Geologi 53,0

Master i Samfunnsøkonomi 50,0

Bachelor i Historie- og kulturfag 49,0

Master i Sammenliknende politikk 49,0

Bachelor i matematikk og statistikk 47,0

Bachelor i Samfunnsøkonomi 40,0

Bachelor i Matematikk 39,0

Master i Informasjonsvitenskap 37,0

Master i Historie 35,0

Bachelor i Fysikk 34,0

Master i Geografi 34,0

Master i Filosofi 27,0

Bachelor i Olje og gass 22,0

Bachelor i Informasjonsvitenskap 20,0

Bachelor i Informatikk 12,0

Kilde: Universitetet i Bergen