• Menneskelig svikt må ligge bak kollapsen av VIP-tribunene under Elton John-konserten på Koengen tirsdag, sier styreleder Odd Strand i sts Stillasservice i Bergen til Bergens Tidende.

Odd Strand er en av landets fremste eksperter på stillasbygging og har mer enn 30 års erfaring i bransjen. Han har også vært med på å utarbeide forskriftene som gjelder på dette felt.

— Når tre av lengdebjelkene kollapset på den ene tribunen og også den andre tribunen hadde slik kollaps, er det lite sannsynlig at det kan dreie seg om materialsvakhet. Da er det mer sannsynlig at det dreier seg om menneskelig svikt og at egenkontrollen ikke har vært god nok, sier Strand.

Mest opptatt av kvinnen

Administrerende direktør Tor Saltvold i firmaet Dalseide & Fløysand Group AS, som satte opp tribunene, sier at bedriften onsdag var mest opptatt av hvordan det gikk med kvinnen som ble skadet da tribunen brøt sammen.

— Vi vil nå gjennomgå våre rutiner og blant annet se på muligheten for materialtretthet. Saken er politianmeldt av de lokale arrangører av konserten, så vi må også avvente resultatet av politiets arbeid, sier Saltvold.

Direktør Saltvold sier at Dalseide & Fløysand Group AS på dette oppdraget var underleverandør for Malthus AS.

Odd Strand var selv oppe på den største av de to VIP-tribunene før den knakk sammen og Lena Sørbotten ble skadet. Han sier at det bare var 20-30 personer på tribunen da den knakk sammen.

Strand sier at det kan være flere momenter inne i bildet som kan forklare at ulykken skjedde.

Kommunikasjon

— Ett viktig moment kan være den kommunikasjon som skjedde mellom Malthus og Dalseide & Fløysand Group AS da oppdraget ble avtalt. Hvilke opplysninger ble gitt om hvor mange personer det var som skulle stå på tribunen og hva ble sagt om hvordan tribunen skulle bygges for å sikre at den tålte presset av mennesker som er i bevegelse under en konsert.

Odd Strand sier at han ikke ønsker å klandre noen for denne ulykken. Han sier at bedriften som utførte monteringen er meget kompetent og et av de ledende i bransjen. - Men det virker som om alt gikk galt med denne stillasmonteringen, sier han.

GIKK GALT: Det virker som om alt gikk galt med monteringen av VIP-tribunen som kollapset under Elton John-konserten på Koengen tirsdag, sier Odd Strand, styreleder i sts Stillasservice AS.<br/>Foto: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN