Flere hundre kunder har blitt trukket for feil beløp etter å ha kjørt med Bryggen Taxi. Selskapet mener feilen må ligge hos en underleverandør, noen samtlige leverandører blankt avviser i dag.

— Dette er en menneskelig svikt hos Bryggen Taxi. Det er sendt transaksjoner som ikke skulle vært sendt. Det er ikke vår oppgave å vurdere om beløpene er riktige, men vi vil forsøke å hjelpe Bryggen Taxi å finne ut hvorfor det er begått så mange feil, sier administrerende direktør Eric Wallin i Dibs Payment Services i Norden.

Han avviser at det kan være snakk om en teknisk feil i betalingsløsningen.

— Det er mange taxiselskaper som bruker det samme systemet uten at det blir foretatt doble betalinger.

Dibs står for den tekniske overføringen av transaksjonsdata, men ser aldri noe til pengene som overføres.

Dette er i beste fall slett kundebehandling Espen Olsen, drosjekunde

- Ikke taksameterfeil

Det er Teller som krever inn penger på vegne av Bryggen Taxi.

— Disse feilene har ingen ting med Teller å gjøre, sier informasjonssjef i selskapet, Anders Bigseth.

Han avviser også at penger som trekkes fra drosjekundene kan ha blitt stående på vent hos dem.

— Bryggen Taxi har ikke noen utestående penger hos oss.

Taksametrene i bilene til Bryggen Taxi er levert av Transport Data System AS (TDS).

— Disse feilene har ingenting med systemene å gjøre. Det kan selvfølgelig oppstå en feil på et taksameter, men det er ikke bakgrunnen for alle disse belastningene, sier Morten Strøm Enersen, daglig leder i TDS.

Undersøker

  • Vi har fått noen reklamasjoner og har satt en person til å undersøke litt i dette. Det ser ut til beløp som skulle vært reservert i stedet er blitt belastet. Hvis kravene ikke kan dokumenteres blir ikke kortkundene belastet, sier Hilde Høgberg, informasjonsansvarlig i SEB som står bak kortprodukter som Diners Club, Eurocard og Master Card.

Også Sparebaken Vest er kjent med feilfaktureringene.

— Så langt jeg kjenner til er det et fåtall av våre kortkunder som er berørt av dette, men vi har fått noen klager, sier informasjonssjef Lars Ove Breivik i Sparebanken Vest.

Han oppfordrer folk til å følge med på kontoutskriftene sine og melde fra hvis beløpene ikke stemmer.

- Hvis pengene er trukket fra kundene, og ikke kommet frem til Bryggen Taxi, kan de da stå på vent et sted?

— På generelt grunnlag kan jeg si at penger ikke forsvinner, og det finnes ikke noen «ventekonto» for slike transaksjoner hos oss, sier Breivik.

— Slett behandling

  1. november 2009 reiste Espen Olsen med Bryggen Taxi fra Flesland. Det blir trolig hans siste drosjetur med dette selskapet.

— Dette var en firmatur, og jeg brukte et Diners kredittkort. Turen kostet 179 kroner, og i tillegg til dette beløpet er jeg belastet for to ganger 300 kroner, sier Olsen.

Han kontaktet Diners som satt innbetalingen på vent, men har ikke fått noe svar på sine henvendelser til Bryggen Taxi.

— Dette er i beste fall slett kundebehandling.

Til tross for telefonstorm hos drosjeselskapet har forbrukerrådet bare registrert to henvendelser angående Bryggen Taxi.

— Denne måneden har vi vært i kontakt med to personer som er blitt belastet for drosjeturer med Bryggen Taxi som de ikke skal ha tatt, opplyser kommunikasjonsrådgiver Anders Bortne i Forbrukerrådet.

- Skal finne feilen

  • Innen kort tid skal vi finne ut av hva som har skjedd. Tre personer fra Bryggen Taxi jobber med saken, i tillegg til underleverandørene våre. Innen 1. juni vil vi ha på plass vanlige betalingsterminaler i alle bilene. Det vil eliminere noen ledd, sier Kurt Ulveseth, styreleder i Bryggen Taxi.

Han mener menneskelig svikt i selskapet ikke kan være hele forklaringen.

— Vi har ikke tid til å skylde på verken oss selv eller andre. Nå må vi bare få rettet opp feilen.

Beklager

  1. februar ble administrasjonen i drosjeselskapet byttet ut.

— Det tar jo litt tid å komme seg på plass, og det kan jo forklare noe av svikten. Men vi hadde slike feil før skiftet også.

- Det er flere kunder som ikke har fått svar fra dere når de har klaget. Hva tenker du om det?

— Det beklager jeg på det sterkeste. Det har vært et rush av telefoner, og det er ikke alltid så lett med en liten administrasjon. Vi kommer til å spore opp alle som har betalt for mye, og de vil få pengene igjen. Det er også eksempler på at folk er blitt trukket 300 kroner for en dyrere tur. Da vil de få et forsinket trekk på restbeløpet. Nå sjekker vi alle betalinger opp mot kjørelistene våre, sier Ulveseth.