• Denne saken er et resultat av en menneskelig svikt, ikke av dårlige rutiner, mener legevaktsjef Frank Betten.

Han opplever systemkritikken fra Helsetilsynet som urettferdig.

— Legen har jo ikke undersøkt pasienten, ikke skrevet journal og ikke gitt tilbakemelding til påtroppende skift. Det er i strid med våre rutiner. Det er jo en selvfølge når du behandler pasienter at du setter deg inn i deres sykdom, spesielt når de er bevisstløse, sier Frank Betten.

Likevel vil legevaktsjefen nå bøye seg for Helsetilsynets krav om å endre rutinene.

— I den grad det var uklare rutiner, så får vi se på det, og gjøre dem krystallklare. Men det er legene som har ansvar for behandling og diagnose. Det er ikke noe de kan fraskrive seg, sier Frank Betten.

Hvis ikke Helsetilsynet godtar endringene, kan det bli aktuelt å legge ned avrusningsrommet, der syv til ti pasienter legges inn ukentlig. Da må politiet og Frelsesarmeen i stedet ta seg av dem.

Legen som fikk en advarsel fra Helsetilsynet har vært suspendert fra stillingen sin på Bergen legevakt etter dødsfallet. Han var under politietterforskning, men saken ble henlagt som intet straffbart forhold.