– Vi ringte til Åsane senter med en gang vi fikk vite det, sier Knut Skønberg i konsulentselskapet Filmplaneten, som tidligere i år etablerte et samarbeid med Norlikjeden.

Filmplaneten

Norli på Arken flyttet nylig inn i de gamle lokalene til Hennes & Mauritz, og boltrer seg nå i de store lokalene både med større sortiment og en utvidet filmavdeling. Torkildsen beklager at dette skjedde.

– Dette skal ikke forekomme. Heldigvis hadde vi ikke solgt noen, sier hun.

– Hvordan oppdaget dere glippen med slippedatoen?

– Vi fikk en telefon fra Filmplaneten på mandag, etter at saken ble publisert av bransjetidsskriftet Release. Jeg vet ikke hvem som oppdaget det, men fra vår side var dette en ren glipp. Det kom store mengder varer, og vi skulle skynde oss med å få dem på plass. Da oppstår det lett slike feil.

Piratkopiering

– Sperrefrister skal overholdes, poengterer Knut Skønberg fra Filmplaneten, som likevel har forståelse for butikkens forklaring om at det var en menneskelig feil.

– Det er en ting bransjen har levd med lenge, og som er vanskelig å komme rundt, sier han.

– Jeg tror ikke noen i vår bransje gjør dette bevisst. Det er ikke noe å tjene på det, heller tvert imot.

Med alle de utsalgsstedene som finnes er det vanskelig å opptre som moralens vokter. Bransjen har også store utfordringer i hvordan de skal møte den økende piratkopieringen og fildelingen som foregår.

Gråsone

– Vi lever i en helt annen verden nå, der alt er tilgjengelig et tastetrykk unna, sier Skønberg.

– Hovedtanken bak sperrefristen følger vi ett hundre prosent. Men med alle nye lekkasjemuligheter til sluttbruker tror jeg nok at bransjen er mer opptatt av slippedato enn kjøperne. Når det er sagt, så er den nye filmen om Indiana Jones litt spesiell, med samme slippedato over hele verden.

– Er piratkopiering i ferd med å bli en juridisk gråsone?

– Det er riktig, og bransjen er begynt å ta dette innover seg. Mange amerikanske utgaver selges nå med en ekstra plate som inneholder kopier som lett kan lastes over til mobil eller datamaskin. I Norge er det tillatt å kopiere til eget bruk, men straffbart å laste ned ting som er ulovlig anskaffet av aktører i utlandet.

BRØT SPERREFRISTEN: - Heldigvis hadde vi ikke solgt noen, sier Tove Torkildsen, som allerede forrige lørdag hadde den nye filmen med Indiana Jones i sine salgshyller.
Magne Fonn Hafskor
GRÅSONE: - Bransjen er begynt å ta innover seg at mye av piratkopieringen befinner seg i en juridisk gråsone, sier Knut Skønberg, her fra en tur til Edinburgh.
Fredrik Lorentzen