• Menn ser etter egenskaper og kvalifikasjoner som de kjenner igjen når stillinger skal besettes. Derfor når ofte ikke dyktige kvinner som søker opp.

Det sier Anne Gro Vea Salvanes, professor ved institutt for fiskeri— og marinbiologi ved Universitetet i Bergen (UiB). Hun er den foreløpig siste kvinne som er blitt utnevnt til professor ved UiB.

Må være mye dyktigere UiB har i dag ingen professorater som er øremerket for kvinner, men Salvanes ønsker slike velkommen.

Professoren mener at det innenfor fagområder der menn er i klart flertall, kan ha foregått radikal kjønnskvotering til fordel for menn. Hun viser til en undersøkelse i det anerkjente tidsskriftet Nature. Der kom det frem oppsiktsvekkende resultater fra en undersøkelse av utvelging til svenske postdoktorstipender i mannsdominerte biomedisinske fag.

Forskerne konkluderte med at kvinner må være to og en halv gang så dyktige som menn for å få de ettertraktede stipendene.

B-professorat? Professoren har hørt snakk om i universitetsmiljøet at de øremerkete stillingene for kvinner blir kalt b-professorat.

– Det blir sagt at det er et nederlag med denne typen stillinger, fordi det ikke kun er de faglige kvalifikasjonene som teller. Det er tull. Det finnes svært mange godt kvalifiserte kvinner ved universitetet, sier Anne Gro Vea Salvanes.

Anne Gro Vea Salvanes har vært forsker siden 1991, og ble professor i oktober i fjor. 32 prosent av stipendiatene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet ved UiB er kvinner, men bare tre prosent av professorene.

– Det er viktig at det finnes kvinnelige rollemodeller for studentene i toppstillinger på universitetet. Jeg prøver å være bevisst på det, sier professoren.