• Det er ikke bare kvinner som kan få voldsalarm, Det kan menn også. Vi har jo menn med voldsalarm i vårt distrikt, sier politioverbetjent Tove Lian Mathiesen.

Hun ønsker ikke å kommentere Solvangs sak spesielt, men uttaler seg generelt om temaet.

— Vi har noen få menn med voldsalarm, og da er det som regel av nettopp slike grunner som i denne saken, trusler om represalier og den slags, sier Lian Mathiesen, leder ved vold- og sedelighetsavsnittet.

Hun mener at det ikke er prinsipielt at Solvang som mann kan få en slik alarm.

— Han må bare ta kontakt med oss om dette, så skal vi vurdere saken, sier Lian Mathiesen.

Hun sier at politiet stadig ser tilfeller av forfølgelse og trusler på innsiden av de kriminelle miljøene, men beskriver det som uvanlig at lovlydige folk blir utsatt for den slags.

— Det vanlige er at når folk fra dette miljøet begår kriminalitet mot folk utenfor miljøet, så aksepterer de at forholdene blir anmeldt. Og de dukker sjelden opp igjen, sier Lian Mathiesen.

Den ene av de tre siktede i denne saken, en 34-åring, har erkjent alt han er anmeldt for, og har nylig fått en dom på fengsel i ett år og tre måneder.

For de to andre siktede, den 19 år gamle kvinnen og en 24 år gammel mann, er saken ennå ikke avgjort.

— Saken er fortsatt under etterforskning, men det går mot påtaleavgjørelse for de to andre også, sier Lian Mathiesen.