— Det er oppsiktsvekkende og meningsløst at Hordaland Ap gjør dette til et tema før det foreligger en eneste søknad. Det tyder på at de har lagt et løp, sier Sponheim.

Han sier at han fortsatt vurderer om han skal søke stillingen. Påstandene om at han er for kontroversiell til å bli fylkesmann, blåser han av.

— Jeg har kanskje ikke gått like stille gjennom mitt politiske liv som denne Sveinung Valle. Men nå er jeg i ferd med å avslutte et kapittel av mitt liv. Hvis jeg søker er det ikke på bakgrunn av min politiske karriere, men min sivile utdanning fra landbrukshøyskolen og erfaring som ordfører, sier han.

— Er du redd for at regjeringen vil la det gå politikk i utnevnelsen, og velge en av sine egne?

— I så fall tror jeg det vil vekke oppsikt blant mange, sier Sponheim.