— Jeg synes det er meningsløst at Stiftelsen Bryggen ønsker å ta betalt for å vise frem vår største turistattraksjon på film. Det er merkelig at de ikke evner å se reklameverdien i å bli eksponert på en film som skal nå ut til flere millioner mennesker, sier Hove.

Det neste må jo bli å ta inngangspenger for attraksjonen som står på UNESCOs verdensarvliste

Thor Brekkeflat

Kulturbyråden fremhever at de andre turistattraksjonene som ble kontaktet for filming av Kollywood-filmen «Ko» ikke har ytret ønske om honorar for dette.

Kulturbyråden får støtte av styreleder i Bergen Media By, Thor Brekkeflat.

— Jeg har ikke hørt noen som har tenkt slike tanker før. Det neste må jo bli å ta inngangspenger for attraksjonen som står på UNESCOs verdensarvliste, sier Brekkeflat.

— Vi jobber jo mange gode krefter for å få promotert byen og Vestlandet som helhet.

Kaller inn til møte

Harald Victor Hove (H) kommer til å kalle Stiftelsen Bryggen, og representanter fra andre attraksjoner, inn til et møte hvor de skal diskutere hvordan slike henvendelser skal håndteres i fremtiden. Her skal også representanter fra filmmiljøet delta.

— Vi må avklare om det er slik at de som sitter på en «felles juvel» som Bryggen melder seg ut og ikke ser seg sitt ansvar bevisst i å promotere den, sier Hove.

Ønsker prinsipiell diskusjon

Lasse Bjørkhaug i Stiftelsen Bryggen er positiv til et slikt møte.

— Jeg synes det er veldig flott om vi kan ha en prinsipiell diskusjon rundt dette.

Bjørkhaug synes ikke det er unaturlig at kommersielle aktører som har gleden av å utnytte et kulturminne betaler for bevaringen av dette.

Bør filmprodusenter betale for å filme på turistattraksjoner som Bryggen?

REAGERER: Kulturbyråd Harald Victor Hove. ARKIVFOTO: ODD NERBØ