Tirsdag skrev vi at Ikea-utbyggingen nå blir utsatt, i påvente av en avgjørelse om prosjektet kan godkjennes etter reglene i departementets nye kjøpesenterforskrift. Fylkesmannen i Hordaland Svein Alsaker har erklært seg inhabil, og saken oversendes derfor fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Taler med to tunger

– Ikea-utbyggingen er en sak som har versert i flere år, sier Christoffersen.

– Reguleringsplanen er stadfestet. Så setter man spørsmålstegn ved selve byggesaken. Da finnes det ikke lenger noen forutsigbarhet, sier en oppgitt byråd, som mener at regjeringen her taler med to tunger.

– Vi er midt inne i en finanskrise, sier han.

– Regjeringen ber derfor kommuner og tiltakshavere om å iverksette byggesaker som er ferdig prosjektert. Samtidig stoppes de samme prosjektene. Da kan regjeringen umulig mene det de sier om å opprettholde sysselsettingen.

Verden snur

Kjøpesenterforskriften ble fastsatt av regjeringen 27. juni i fjor, og sier blant annet at kjøpesentre bare kan etableres eller utvides i samsvar med retningslinjer i godkjente fylkesplaner eller fylkesdelplaner. Bakgrunnen for forskriften er å sikre en utvikling som styrker eksisterende by— og tettstedssentre, og unngår en utvikling som fører til byspredning og bilavhengighet.

– Forskriften var ment å styre utviklingen i en presset situasjon, sier byråden.

– Da må regjeringen være i stand til å revurdere disse retningslinjene når verden snur. Byggebransjen skriker etter arbeid, samtidig som folk må permitteres fordi dette prosjektet stoppes. Det gir ingen mening.

Les mer hos Åsane Tidende

IKEA-UTBYGGINGEN: – Jeg finner det oppsiktsvekkende dersom en settefylkesmann overprøver fylkesmannen i Hordaland, sier byråd Øistein Christoffersen.
Magen Fonn Hafskor
NYE IKEA: En undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt viser at enkelte kjøpesentre utenfor byene har en bilandel på over 95 prosent. – Ikea vil prøve å motvirke dette ved å legge opp til gode muligheter for kollektivtransport inn og ut fra området, også med en egen Ikea-buss, sier varehussjef Odd Rune Bjørge til Åsane Tidende.