• Snøskredfaren ligger i øyeblikket godt under den indeksen for at det blir vurdert å stenge veier. Stengning av Rv 7 i Eidfjord i en slik situasjon vil bli oppfattet som meningsløs.

Det er skredforsker Steinar Bakkehøi i Norges Geotekniske Institutt (NGI) som sier dette til Bergens Tidende.

— Vi varslet 21. mars skredfaren til indeks 3, på en skala som går opp til 5. Sjansene for at det skal skje en ulykke på grunn av et snøras ved indeks 3 er omtrent som faren for å bli rammet av en ordinær trafikkulykke på veien, sier Bakkehøi.

Ikke aktuelt

— Det gjennomføres aldri stengetiltak av veier på skredindeks 3. Og ingen operative systemer som brukes rundt om i verden i dag ville ha varslet skredindeks 4 (stor skredfare red.anm.) i Hardanger i dagens snøsituasjon, sier han.

Og det er de internasjonale stengerutinene Statens vegvesen følger. Derfor stenges veier når indeksen for snøskredfare er kommet på nivå 4.

Kan øke i neste uke

— Jeg vil be folk følge med på våre skredvarsler på NRK i dagene fremover. Det er meldt nedbør, og i denne situasjonen kan skredfaren øke, sier NGI-forskeren.

Rådmann Erik Sandvik i Eidfjord er oppgitt over innholdet i telefaksen som Norges Miljøvernforbund torsdag sendte samferdselsminister Torild Skogsholm, med oppfordring om å stenge Rv 7 fra Brimnes fergekai til Haugastøl.

Annet syn på farene

— Jeg har bodd i Eidfjord i 15 år og har ingen betenkeligheter med å kjøre riksveg 7 fra Brimnes fergekai til Eidfjord, sier Sandvik.

— Eidfjordingene har nok et noe annet syn på farene enn det budskapet som Miljøvernforbundet kommer med til statsråden, sier rådmannen..

— Vi hadde en tragisk ulykke nylig. Slike ting skjer dessverre på veiene, men vi må ikke bruke denne ulykken til å skape unødvendig frykt for å kjøre riksvei 7, sier Sandvik.

Må leve med farene

I internavisen for Statens vegvesen, Vegen og Vi, som kom ut fredag, sier vegsjef Ole Christian Torpp at vi må leve med rasfaren i Hardanger og andre rasutsatte steder.

Torpp fulgte dramaet i Hardanger på nært hold sist helg, da han var på vei mot Eidfjord rasdagen: -Vi kan aldri sikre veiene 100 prosent mot ras. Nå er jeg opptatt av både å styrke egenkompetansen i etaten på rasfare og å skaffe penger til rassikring, sier Torpp.