• Bydrift Bergen er et parodisk eksempel på det meningsløse i å splitte opp kommunen, sier Torstein Dahle (R).

Sammen med SV kjempet han imot opprettelsen av kommunale foretak i 2003. Samtlige andre partiet stemte for.

— Dette er feilutnytting av de kommunale ressursene. Man har laget en enhet som ikke er liv laget, og bruker verdifull tid og kompetanse på å krangle. Det er en katastrofal situasjon, sier Dahle.

— Men er ikke bestiller-utfører-modellen er god måte å sikre effektiv drift?

— Det er en liksomeffektivitet. Man lager lekebutikk og innfører kunstige motsetninger innad i kommunen. Resultatet er at hver enhet gjør det de mener er best for seg, og gir blaffen i helheten, sier Dahle.

Han ber byrådet reversere prosessen og tilbakeføre Bydrift som en etat.

Byråd Lisbeth Iversen har vært ansvarlig for Bydrift Bergen KF. Hun mener Dahles dom er for hard.

— Bydrift var svært vellykket i 2005 og 2006. Det har det ikke vært i 2007. Men for andre kommunale foretak går det bra, sier Iversen.

Hun mener styret og den daglige ledelsen må ta hovedansvaret fro det som har skjedd i Bydrift.

— Vi var bekymret og spurte om de ville klare å oppfylle kontrakten til prisen de ga. Det fikk vi forsikringer om. Da kan ikke jeg blande meg inn i den daglige driften, sier Iversen.

Hun mener lærdommen er at foretakene trenger større kompetanse på å inngå kontrakter.