– Dette er tre dyktige personer i samme familie, på samme måte som andre partier har i sine rekker. Vi kan ikke nekte folk i samme familie å være aktive i politikken, sier Rygg.

Som gruppeleder og medlem av Forretningsutvalget er han ansvarlig for å oppnevne KrFs representanter i styrer og utvalg. Rygg bedyrer at han ikke tenkte på familietilhørighet i den prosessen.

– Vi passer selvsagt på at Marita ikke kommer i samme komité som der mannen er byråd, men utenom det er det kompetanse, listeplassering og kjønn som teller, sier han.

Når det gjelder Marita Moltu, sier Rygg at hennes listeplassering var avgjørende. Inger Kaardal kom inn i styret til Bydrift Bergen KF fordi hun er kvinne, og svarte ja.

– Vi foreslo opprinnelig en mann, men byrådet ville ha en kvinne. En sa nei, og da kom noen i partiet på Inger Kaardal. Hun har bakgrunn fra Statoil og er godt kvalifisert. At hun er moren til Tomas Moltu, tenkte vi ikke på en gang, sier Rygg.

Han sier at det å fordele vervene er en vanskelig oppgave.

– Vi har ikke tusenvis å ta av, og ikke alle verv er like attraktive. Bydrift var det ikke mange som ville inn i, med tanke på problemene som har vært der.

– Men Forliksrådet er et lukrativt verv?

– Jeg visste ikke at lønnen var så mye som 150.000 kroner. Men det er mye arbeid, som en deltidsstilling.