Denne naboen, som også sitter i menighetsrådet, fortalte i retten at han ikke fikk inntrykk av at stefaren hadde gitt utløp for dragningen mot stedatteren. Selv hadde han sterkt oppfordret stefaren til å søke profesjonell hjelp. Dessuten hadde han varslet andre i menigheten, deriblant lederen eller «den eldste», for at han skulle undersøke nærmere om hva som var skjedd. Han hadde også vært på hjemmebesøk hos tiltalte, fortalte naboen.

I sin vitneforklaring avviste imidlertid «den eldste» at han hadde fått beskjed om at den tiltalte skal ha følt seksuell tiltrekning mot mindreårige.

— Vi besøkte ham fordi han var ny i menigheten. Da vi kom inn på familieforhold, nevnte han at han hadde en stedatter han var spesielt glad i, sa lederen i menigheten.

Den tiltalte 37-åringen er i dag ekskludert fra menigheten. Konen og barna er ikke medlemmer, men deltar på møter av og til.