Det fastslår generalinspektøren for Sjøforsvaret, kontreadmiral Jan Eirik Finseth, som fredag besøkte mannskapene på Haakonsvern ved Bergen.

Han imøtegår synspunktene som er kommet fra politisk hold om dårlig utdannet personell som nå skal sendes på farlige oppdrag.

– Det siste året har disse mannskapene deltatt i en rekke nasjonale og internasjonale øvelser der de har markert seg som meget profesjonelle, sier Finseth som minner om at det før alle oppdrag gjennomføres detaljerte nivåtester.

Høyt nivå

– Øvingsnivået i MTB-våpenet ligger på et høyt nivå. Besetningene er samtrente og samøvde og har det siste året gjennomført en rekke skarpskytinger og andre sjømilitære aktiviteter, sier generalinspektøren.

Han mener de mannskapene som nå sendes ut for eventuelt å delta i operasjoner i Middelhavet, er blant de beste man har i Sjøforsvaret. Han er fornøyd med den støtten de vernepliktige har fått fra tillitsvalgte og vernepliktsrådet i Forsvaret.

– Det er ingen behagelig opplevelse å være soldat og klar for oppdrag mens samfunnet rundt deg setter spørsmålstegn ved om du er god nok, sier landstillitsvalgt for de vernepliktige, Axel Sjøstedt, til Forsvarsnett. Han mener det er fullt ut forsvarlig å sende soldatene.

Øvelse først

De fire MTB-ene var fredag på vei til Middelhavet om bord på dokkingsfartøyet «Condock V». I løpet av 10 døgn skal de være framme i Toulon på den franske Middelhavskysten.

Forsyningsfartøyet KNM Valkyrien skal gå fra Haakonsvern på søndag.

«Valkyrien» skal fungere som base for de fire MTB-ene slik at de ikke trenger å gå til havn i Libanon eller andre steder.

Mannskapene til MTB-ene reiser fra Norge den 26. september. De skal først delta i en øvelse i Middelhavet før de inngår i NATOs beredskap.

Avhengig av når et eventuelt oppdrag for den internasjonale FN-styrken utenfor kysten av Libanon er klart, vil de norske MTB-ene gjennomføre den to uker lange NATO-øvelsen eller avbryte den for å seile videre inn i Middelhavet.

Generalinspektør for Sjøforsvaret, kontreadmiral Jan Eirik Finseth spiste lunsj sammen med MTB-besetninger og mannskap fra logistikkfartøyet KNM Valkyrien som skal tjenestegjøre i Libanon, da han fredag besøkte marinebasen Haakonsvern.
Marit Hommedal/SCANPIX