Overlege Per Espen Akselsen er også oppgitt og frustrert.

— Situasjonen på avdelingen er helt opplagt en trussel mot pasientsikkerheten, sier han til BT.

I rapporten fra Arbeidstilsynet blir forholdene på medisinsk avdeling på Haukeland Universitetssykehus beskrevet i alarmerende vendinger.

«Med bakgrunn i egne observasjoner og gjennom samtalene med pasientene fortoner sengepostene seg som et katastrofeområde for de ansatte og deres muligheter til å håndtere den økende pasienttilstrømningen. De ansatte opplever situasjonen svært belastende og gir uttrykk for at de er slitne og til dels desillusjonerte. De uttrykker bekymring for egen og kollegaers helse».

- På helsen løs

Sykepleier Beate Berg ved infeksjonsposten på medisinsk avdeling synes det verste er at så mange syke blir tvunget til å ligge i korridorene.

— Vi har pasienter som sier de «ikke har helse til å ligge her». Det er klart det går inn på oss ansatte. Vi vil ikke at folk skal sitte igjen med negative følelser- og opplevelser etter en innleggelse. Både pleiere og leger strekker seg så langt de kan, sier Beate Berg.

Hun sier infeksjonsposten til tider minner om en maurtue.

— Da auler det med pasienter og pårørende i korridorene, sier Berg.

— Pasientene ligger på utstilling. De får ikke noe privatliv og nattesøvnen forstyrres. Risikoen for sykehusinfeksjoner øker også med overbelegget, sier overlege Akselsen. Han er også er tillitsvalgt for overlegene ved medisinsk avdeling.

Korridor-kaoset gjør det omtrent umulig å gjennomføre samtaler med pasienter uten at taushetsplikten blir brutt.

— Det hjelper litt at vi har flyttet en sofa inn på et gammelt bad, smiler Beate Berg oppgitt.

Pasientsikkerheten

Overlege Per Espen Akselsen nøler ikke med å fastslå at forholdene på avdelingen i lange perioder setter pasientsikkerheten i fare.

— Fokus blir flyttet fra å gi best mulig pasientbehandling til hvordan vi skal plassere vedkommende, eller om pasienten kan skrives ut, sier Akselsen.

I et brev til sykehusledelsen tidligere i år, beskrev han situasjonen som «ute av kontroll», og at legene ikke lenger kan ta ansvar for situasjonen.

Akselsen håper rapporten fra Arbeidstilsynet blir en vekker for dem som bevilger ressurser til helseregionene.