Slik konkluderer nestleder i helse— og omsorgskomiteen, Rune Skjælaaen, (Sp), overfor Bergens Tidende.

Skjælaaen leste i går formiddag grundig gjennom Bergen tingretts kjennelse.

Han legger ikke skjul på at han synes de etiske problemstillingene som Kristina-saken reiser, er vanskelig å ta stilling til.

— Men jo bredere kunnskap jeg får til saken jo mer overbevist er jeg om at det blir medisinernes vurderinger og beslutninger som må veie tyngst.

Skjælaaen peker på at i saker som denne må politikerne våge å stille de vanskelige spørsmålene.

— Blant annet må vi spørre om det er mulig å forsvare om man skal opprettholde en behandling som vil føre til at tilstanden for pasienten blir forverret. Jeg kan ikke se annet enn at enn at vi må overlate slike avgjørelser til medisinerne, sier han.

Men han understreker at det er svært vesentlig at medisinerne er i dialog med de pårørende og at de pårørende blir gitt tid til å forsone seg med situasjonen.

— Jeg føler at ledelsen ved sykehuset har gitt den tiden som er nødvendig, sier han.

Tidligere familieminister Laila Dåvøy, som sitter i helse- og omsorgskomiteen, understreker hvor viktig dialogen mellom de pårørende og ekspertene er.

Hun peker på at de pårørende har en lovfestet rett til å bli tatt med på råd om hvilken behandling som skal gis.

— I vanskelige tilfeller som dette er det viktig at de pårørende blir gitt nok tid til å få satt seg inn i situasjonen til pasienten. Det er mulig Haukeland Universitetssykehus kunne brukt mer før beslutningen ble fattet i Kristina-saken, sier hun.