For over et halvt år siden søkte Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) i Hordaland om døvetolk til sin valgdebatt i Bergen i kveld, onsdag. Tirsdag fikk de nei fra Nav, men onsdag viste det seg at tolkene likevel var tilgjengelige.

— Dette er grov diskriminering av gruppene døve og sterk hørselshemmede, skrev fylkesleder Helen Aareskjold i FFO Hordaland i en epost til BT tirsdag.

Ble oppringt etter arbeidstid

I februar startet FFO arbeidet med å arrangere valgdebatt for sine medlemsorganisasjoner. Debatten ble arrangert på Hotel Norge i Bergen i dag, onsdag. Først sent på ettermiddagen onsdag ble det klart at Nav har klart å stille med tilstrekkelig antall tolker til kveldsdebatten.

— Jeg fikk eposten med «avslaget» tirsdag tidlig ettermiddag. Så kontaktet vi media. Deretter ble jeg oppringt av Nav klokken 17.15 samme dag, med beskjed om at vi hadde fått en tegnspråktolk likevel. Da jobbet de også med å få en skrivetolk, sier Vibecke Magnus, daglig leder i FFO Hordaland.

Ble lamslått

Hun sendte første forespørsel om tolketjenester i februar i år. 22. april bekreftet organisasjonene at også de hadde lagt inn forespørsel. 16. mai sendte Magnus en purremail til Nav.

— Jeg ble helt lamslått da jeg fikk eposten tirsdag om at de ikke hadde fått tak i tolker. Jeg trodde virkelig at det var i boks. Døve og sterkt hørselshemmede, som utgjør en stor gruppe mennesker, får jo ikke med seg hva som skjer uten tegnspråk- eller skrivetolk, sier Magnus.

— Det virket som om det var først etter media hadde tatt kontakt at Nav likevel klarte å finne tolkeressurser til arrangementet, sier fylkesleder Aareskjold.

- Håpløst og urettferdig

Hun beskriver situasjonen som håpløs og utrolig urettferdig for de menneskene det angår.

Tolketjenester var nettopp et av temaene som ble tatt opp da åtte politiske partier stilte til debatt onsdag kveld.

— Medlemmene i våre organisasjoner hadde gledet seg til å være med på denne debatten. Manglende tolketjenester ren diskriminering av en ganske stor gruppe som bor her i byen, nemlig hørselshemmede og døve, sier Aareskjold.

Ville protestere

Rune Anda, daglig leder i Bergen døvesenter, skriver i en epost til BT at han egentlig skulle ønske at det ikke hadde løst seg.

-At det skulle løse seg ett døgn før arrangementet, og etter tolketjenestens kontortid, imponerer meg ikke. Det burde de ha gjort for lenge siden. Da ville vi ha markedsført arrangementet «over alt» i sosiale medier, i medlemsblad og via jungeltelegrafen, skriver han.

Han trodde ikke nyheten om at det vil være tolk tilstede på arrangementet ville nå frem til mange, da den kom såpass sent.

— Hvis avslaget hadde blitt stående, ville vi aksjonert kraftig under valgdebatten og håpet på støtte fra alle fremmøtte, skriver Anda.

- En trussel

Likestillings og diskrimineringsombud, Sunniva Ørstavik, forteller at hun får mange henvendelser om problemer ved levering av tolketjenester utenfor ordinær arbeidstid.

— Det utgjør en trussel for døve og hørselshemmedes mulighet til å delta aktivt på alle livets samfunnsområder. Det er viktig for demokratiet at også disse gruppene engasjerer seg i valget. Å delta i en valgdebatt er grunnleggende for å kunne fatte en beslutning om hvem man skal stemme på, sier hun.

Bare én som sa ja

Geir Rune Folgerø, leder av Nav Hjelpemiddelsentral Hordaland, sier de fikk første bestilling fra FFO Hordaland 15. mai i år.

— Dette er et krevende arrangement som mange vegrer seg for å ta på seg. Man må være en knallgod hurtigskriver for å klare det, og det må flere tolker på oppdraget. Det holder ikke å sende én døvetolk og én skrivetolk, sier han.

Folgerø forteller at Hjelpemiddelsentralen sendte ut forespørsel til tolkemiljøet fire ganger på landsbasis og seks ganger i eget fylke, i håp om å få napp i frilandstolkemiljøet.

— Vi fikk bare én som meldte sin interesse, sier han.

Klarte det likevel

- Hva skjedde mellom «nei»-brevet tirsdag og løsningen onsdag?

— Vi ser at dette er et viktig arrangement. Derfor jobbet vi med en løsning helt frem til arrangementsdagen. Vi ringte rundt og så om vi kunne skaffe flere frilansetolker. Vi omprioriterte ressursene våre og endte med å sende tre Nav-tolker. I tillegg klarte vi å få respons fra tre frilanstolker, som også stilte.

- Hvis NAV har mulighet til å omprioritere ressurser og dermed stille med egne tolker, hvorfor sa dere da først at dette oppdraget ikke gikk i boks?

— Vi hadde håp om å få til en løsning med frilanstolkene våre, noe vi klarte i siste liten. Grunnen til at vi først sa at vi ikke fikk det til, er at vi på dette tidspunktet hadde for få tilgjengelige tolker til at det var forsvarlig for et såpass oppfattende oppdrag.

Ikke holdbart

- Er situasjonen holdbar?

— Nei, det syns jeg ikke. Som arbeidsgiver skulle jeg gjerne sett at vi hadde større forutsigbarhet i tolketjenestene våre, sier Folkerø.

NAV i Hordaland har selv bare 10-11 tolker, som vanligvis jobber med andre oppdrag på dagtid.

— Når det da er snakk om kveldsjobbing, har vi også en arbeidsmiljølov å forholde oss til, sier Folgerø.