Margot Korsby nøt dagens lasagne ved Danckert Krohn Seniorsenter i går. Venninnen Aud Eide avstår fra reform-maten.

— Maten her har begynt å komme seg, men den kan ikke sammenliknes med den vi kjøpte her før, mener Margot Korsby.

200 ble spurt

Ifølge evalueringsrapporten som firmaet Interpro AS har utarbeidet for Bergen kommune er de gamle og pleietrengende mindre fornøyd med maten.

200 sykehjemsbeboere og hjemmeboende ble i mars 2003 spurt hva de synes om middagsmaten. Dette var før den såkalte kjøkkenreformen var gjennomført. Da svarte 79 prosent at maten var meget bra eller bra. 21 prosent svarte noe bra eller lite bra. Et halvt år senere, i november/desember 2003, ble det gjennomført tilsvarende undersøkelse. Da var 64 prosent fornøyd med maten.

Mindre appetittvekkende

I begge undersøkelsene blir det spurt nærmere om maten er appetittvekkende, om menyen er variert nok og om porsjonene er store nok.

Også her kommer «nymaten» dårligere ut. I forundersøkelsen svarer 73 prosent positivt på om maten er appetittvekkende, i etterundersøkelsen 64 prosent.

Færre er også fornøyd med variasjonen i menyen. Flere mener porsjonene er blitt for små. Misnøye med middagsmaten kan være forklaringen på at færre benytter seg av tilbudet om middagsmat brakt hjem. I løpet av et halvt år fra juni 2003 er det 150 færre hjemmeboende som benytter ordningen.

- Forbedringspotensial

Håkon Gjelsvik, prosjektleder for kjøkkenreformen, er ikke fornøyd med alt som kommer frem i evalueringen:

— Vi legger ikke skjul på at rapporten avdekker et betydelig forbedringspotensial både når det gjelder helhetsinntrykk, utseendet på maten og mengde, sier Gjelsvik til Bergens Tidende.

— Samtidig tror jeg at etterundersøkelsen kom for tidlig. I november 2003 hadde Bergen Matforsyning store innkjøringsproblemer og klagene var mange. Nå er situasjonen en helt annen. Derfor er jeg fornøyd med at byrådet vil gjennomføre flere brukerundersøkelser, sier Gjelsvik.

- Begynt å komme seg

Her får Gjelsvik støtte av Margit Korsby, som i går inntok dagens middag på Danckert Krohn Seniorsenter.

— Den har begynt å komme seg, sier Margit Korsby og tar seg en ny bit av dagens rett: Lasagne med salat.

Middagen er levert av Bergen Matforsyning, men senterets egen kokk, Kari Høyvik, vet å tilføre det lille ekstra. I dag er salaten ekstraservice fra kokken.

På Danckert Krohn er tallet på middagsgjester halvert etter kjøkkenreformen. Det kan også ha sammenheng med at senteret var uten kjøkken et helt år og at mange faste brukere da vente seg til andre løsninger, sier kokk Kari Høyvik.

Også hun mener å se en bedring:

— Utover vinteren har klagene vært få.

20 millioner å spare

Når det gjelder økonomien i kjøkkenreformen er bildet et helt annet. Ifølge Interpro sparer kommunen 20 millioner kroner årlig ved å la to sentralkjøkken fremstille det meste av maten til byens eldre og pleietrengende.

Evalueringsrapporten skal opp i bystyret i april og blir en del av grunnlaget for den politiske evalueringen som Liv Røssland (Frp) skal lede arbeidet med.

KAFEVENNINNER: - Den er begynt å komme seg, men middagen kan ikke sammenliknes med den vi kjøpte her før, mener Margot Korsby som i går nøt dagens lasagne ved Danckert Krohn Seniorsenter. Venninne Aud Eide avstår fra reform-maten.<p/>FOTO: HELGE SUNDE