• Vi har utarbeidet et forslag til matebussopplegg for bybanen som ikke vil øke driftsutgiftene, sier prosjektleder for bybane, Lars Chr. Stendal, til Bergens Tidende.

— I sørkorridoren produseres det i dag ca. 7,1 millioner busskilometer. Bybanen vil ta bort 1,6 millioner busskilometer. Det gjenstår da 5,5 millioner busskilometer. Disse vil vi organisere på en bedre måte enn i dag. For eksempel går det i dag 12 busser i timen fra Lagunen til Nesttun. I praksis kan det likevel gå opptil 15 minutter mellom hver gang det kommer en buss, fordi de kommer «klumpvis». Vi vil fase trafikken slik at busser kan passere hvert 5. minutt, sier Stendal.

— Dette høres mer ut som synsing enn som fakta. Og det er fakta vi trenger, sier medlem av transportkomiteen, Arne Sortevik.

— Om ikke Samferdselsdepartementet vil gjøre det, må vi vurdere å kalle inn Gaia og andre til høring om Bergensprogrammet på Stortinget for må kartlegge investering og driftsøkonomi i matebuss-systemet på en mer avklarende og fullstendig måte. Matebussene er en forutsetning for bybanen. Det er foruroligende at denne delen av bybaneprosjektet ikke er dokumentert, sier Sortevik.

- Bare 4 minutter å vente

— I stortingsproposisjonen om Bergensprogrammet er det snakk om et «høyfrekvent matebussopplegg som forutsettes å gi trafikantene gode overgangsmuligheter mellom buss og bane». Hva legger bybanekontoret i begrepet «høyfrekvent»?

— I rushtiden har bybanen avganger fra Nesttun og fra sentrum hvert 5. minutt. Men det betyr ikke at busser fra alle sidelinjene leverer passasjerer til hver eneste bybaneavgang. Vi tenker oss 15 minutters frekvens på mating inn til Nesttun. Dersom banen nettopp har gått når bussen kommer inn, vil det likevel være bare toppen 4 minutter til neste avgang, sier Lars Stendal.

— Hvordan vil dette fungere fra sentrum mot Nesttun i rushtiden om ettermiddagen?

— Da vil vi også ha 15 minutters avganger fra Nesttun og ut til sidelinjene, for eksempel mot Nordås. Bybanen vil jo ha avganger fra sentrum hvert 5. minutt, og det vil bli lagt opp slik at hver eneste avgang vil korrespondere mot en eller annen buss fra Nesttun. Hvilke avganger som «henger sammen» med hvilke busser på Nesttun, vil fremgå av markeringer i rutetabellen.

Bussen venter

— Vil korrespondansen fungere dersom banen skulle være forsinket?

— Ja, bussene på Nesttun som er knyttet til bestemte baneankomster, vil vente til nettopp den banen er kommet inn.

— Vi mener som sagt at dette skal fungere uten at den samlete bussproduksjonen må økes. Altså uten at det vil føre til økt underskudd for kollektivtrafikken. Det det dreier seg om, er å innrette dagens ruteproduksjon på en slik måte at dette fungerer. Vi regner med at dette kan skje gjennom en ny rutestruktur fra 2008, når dagens kontrakter utløper, sier Lars Chr. Stendal.