I Bergen har en massiv medlemsverving i SV skapt hodebry internt i partiet i nominasjonskampen.

— Slik mobilisering er en ikke vant med i Norge. Det er derfor ganske interessant å se at det er innvandrermiljøet som går foran, sier Aarebrot.

At partiorganisasjonen føler seg truet av en slik mobilisering, har likevel ikke Aarebrot vanskeligheter med å forstå.

  • Men SV har selv valgt å ha en åpen nominasjonsprosess. Da kan de ikke bli overrasket over at noen benytter seg av mulighetene det gir. Så lenge en ikke jobber i det skjulte, og er åpen om hva som er målet, synes jeg ikke at en kan snakke om kupp, sier Aarebrot.

- Baksnakking

Professoren mener at norske politikere er altfor dårlige til å takle personstrider i kampen om vervene.

— Taper en kandidat en nominasjonskamp er det akseptert at vedkommende velger å trekke seg ut av politikken. Jeg mener det er skandaløst at politikere slutter å engasjere seg i partiet fordi en annen ble foretrukket til et verv, sier valgforskeren.

Han mener at åpne og redelige mobiliseringer er å foretrekke fremfor prosesser uten innsyn.

— Hvor mye baksnakking og konspirasjoner har ikke foregått under de lukkede prosessene i partiene. Jeg synes derfor den prosessen som var i Oslo SV var spennende, og jeg ser ikke bort fra at partiet også kommer styrket ut av den, sier han.

Forsker ved Rokkansenteret, Jacob Aars, understreker at den politiske kulturen i Norge er forankret i partiene.

— I Norge stemmer velgerne først og fremst på et parti, ikke en person. Derfor kan en argumentere for at partiene bør ha en viss kontroll med dem som velges inn, blant annet for å sikre at de har syn som ikke bryter med partiets, sier han.

Han tror ikke det er tvil om at partiapparatet i Bergen SV opplever masseinnmeldingen som et problem.

— I utgangspunktet er nye medlemmer kun et gode for et parti. Her er det også snakk om rekruttering fra en underrepresentert gruppe. Det gjør saken vanskelig. Å omtale dette som et problem, ville vært fullstendig politisk ukorrekt, spesielt i et parti som SV, sier Aars.

- Går ikke utenfor partiet

Rokkansenteret har nettopp presentert en rapport etter en studie av nominasjonsprosessene ved lokalvalget i 2007. Der kommer det blant annet frem at deltakelsen under nominasjonen var langt lavere ved sist kommunevalg enn ved nominasjonen i 1979.

  • Også i 1979 mente en at deltakelsen var lav, sier forsker Jacob Aars.

Vervingen av nye medlemmer er likevel ikke noe Aars har sett i deres studier av nominasjonen i 2007.

  • Mobilisering i forkant av nominasjonsprosesser er vanlig, og den kan være intens. At en går utenfor partiets rekker for å samle støtte, er det likevel liten tradisjon for her i landet. Det som skjer i SV vitner om en ny politisk kultur, sier Aars.

Aars og hans kolleger har også sett at partiene vil ha ro og enighet under nominasjonen.

Aars viser til et eksempel der en leder i nominasjonskomiteen gikk på talerstolen og ba om at benkeforslagene ble trukket. Argumentet bak anbefalingen var at de ikke skulle fremstå som et roteparti.

  • Alle benkeforslagene unntatt ett ble da trukket. Det sier også noe om kontrollen en kan ha i et parti, sier Aars.

Hva synes du om Aarebrots utspill? Diskuter under!