Professoren ved Universitetet i Bergen er sterkt kritisk til at Martin Smith-Sivertsen, som ikke er folkevalgt, blir Bergens øverste leder.

Han mener det strider med alt parlamentariske tradisjoner.

— Han bør ikke bli valgt. Dette handler om en grunnleggende respekt for demokratiet. Byrådet er bystyrets tjenere. Da må lederen av byrådet sitte i bystyret, sier Aarebrot.

— Hva er vitsen med at bergensere går til valg om den som styrer byen ikke er valgt, spør han.

Må kunne holdes ansvarlig

Professoren mener det er stor forskjell på byråder som ikke er folkevalgt, og en byrådsleder som ikke er det. Aarebrot peker på at statsråder på nasjonalt nivå ofte er blitt hentet inn utenfra. At statsministeren ikke er valgt inn på Stortinget, er derimot utenkelig, mener Aarebrot.

— Byrådene er underordnet byrådslederen. Det er lederen som selv definerer sin regjering, og hvem han eller hun har tillit til at skal sitte der. Men regjeringssjefen må ha utgangspunkt i parlamentet, det handler også om at vedkommende skal kunne holdes ansvarlig av bystyret om det skjer en skandale, sier Aarebrot.

Strider ikke mot loven

Roar Kristiansen, bystyredirektør i Bergen kommune, sier imidlertid at det ikke er noe i veien for at Smith-Sivertsen kan bli valgt til byrådsleder.

— Lovverket er entydig på at verken byråder eller byrådsleder behøver å komme fra bystyret. Så det kan gjøres. Noen synes det er rart, andre ikke, men det kan verken bystyret eller andre overprøve, sier Kristiansen.

- Urimelig behandlet

Aarebrot mener prosessen i Høyre frem mot gårsdagens nominasjonsmøte har vært nokså enestående og oppsiktsvekkende.

— Dette har fått oppmerksomhet, også utover Bergen. Det er nok ingen gledens dag for Monica Mæland og Erna Solberg, sier professoren.

Han mener Stolt-Nielsen har all grunn til å føle seg dårlig behandlet av sitt eget parti.

— Hun har prøvd å holde byrådet samlet hele tiden, det er Dag Skansen som har gjort at hun ikke har lyktes. Jeg synes hun har fått en ytterst urimelig behandling av sine egne, sier Aarebrot.