• Skal jeg miste mitt selvstendige liv for at bydelen skal spare noen kroner, spør funksjonshemmede Marna Fortun.

Noen dager etter bydelsstyremøtet i Bergenhus der politikerne vedtok å spare en halv million på henne og fem andre funksjonshemmede, er hun sint.

Hun fortviler ved tanken på at kommunen skal ta over arbeidsgiveransvaret for assistentene hun er så avhengig av. Det er organisasjonen ULOba som i dag er arbeidsgiver for hennes assistenter. En oppgave kommunen vil overta for å spare noen kroner.

Ap— og Frp-flertall

Det Ap- og Frp-dominerte flertallet i Bergenhus bydel har funnet ut at kommunen bør overta "driften" av de funksjonshemmede. De funksjonshemmedes egen organisasjon, ULOba, koster for mye. Glemt er hyllesten av ULOba som representanter fra begge partiene tidligere har gitt uttrykk for. RV og Høyre er meget kritiske til at funksjonshemmede i bydelen ikke selv får frihet til å velge hvordan bruken av assistenter skal organiseres.

— Jeg trenger hjelp til alt, slår 40 år gamle Marna Fortun fast. Hun får 60 timer med assistenthjelp i uken, og bestemmer selv hvordan og når timene skal brukes. Assistentene ansetter hun selv, men ULOba har det formelle arbeidsgiveransvaret.

På papiret spiller det kanskje ikke så stor rolle om det er ULOba eller kommunen som har arbeidsgiveransvaret. Men i praksis synes Fortun forskjellen er formidabel. Hun har prøvd begge deler. Som å kjøre Mercedes

— Vi er jo opptatt av valgfrihet. Og alle vil jo helst kjøre Mercedes, sa bydelsstyrepolitiker Tore Woldset (Frp) og mente funksjonshemmede får klare seg med et mer rustent tilbud. Marna Fortun føler ikke at hun kjører Mercedes.

Bare at hun har en ordning som gjør muligheten til et selvstendig og aktivt liv reelt. Kommunen er arbeidsgiver for assistentene rullestolbruker Gro Hauge bruker. Det fungerer dårlig. Timene Gro Hauge får må hun bruke opp hver måned, mens Marna kan samle opp og styre ut fra hvilke aktiviteter hun skal delta på. - Jeg er ikke den fødte stuegris. Jeg lever et aktivt liv og ønsker å tilpasse hjelpen til det behovet jeg har. Jeg ser at det hadde vært lettere for kommunen om vi funksjonshemmede hadde vært firkantet. Da hadde vi blitt lettere og billigere å stable, sier Marna Fortun oppgitt.

"Det hadde vært lettere for kommunen om vi funksjonshemmede hadde vært firkantet. Da hadde vi blitt lettere og billigere å stable"

PRISGITT KOMMUNEN: Marna Fortun nekter å akseptere at kommunen skal bestemme om hun skal kunne reise på seminarer og kurs i foreninger hun er medlem av. Marna Fortun vil styre sitt eget liv.
FOTO: FRED IVAR KLEMETSEN