Forsvarssjef Harald Sunde anbefaler å legge ned Marinejegerkommandoen (MJK) i sin nåværende form, og opprette et nytt miljø for å bekjempe terror.

Det skriver VG Nett fredag ettermiddag.

— Den taktiske ledelsen og den nye utviklingsavdelingen vil i hovedsak legges til Rena, fastslår Forsvarssjefen i en fersk militærfaglig anbefaling om norske spesialstyrker og antiterrorberedskapen, som ble levert forsvarsministeren fredag.

Forsvaret omtaler også Sundes anbefalinger på sine nettsider.

Det vil imidlertid ikke bli aktuelt å flytte spesialsoldatene fra Bergen til Østlandet, slik bt.no meldte tidligere fredag.

(Overskriften var misvisende og er senere korrigert, journ.anm.)

Må ikke flytte

— Marinejegerne blir i Bergen, og jeg anbefaler ikke flytting av disse. MJK er jo bare et navn på en avdeling, sier Sunde til BT.

Forsvarssjefen foreslår også å investere i bedre treningsfasiliteter for marinejegerne på Haakonsvern, samt etablere en egen utviklingsenhet.

Som bt.no tidligere har skrevet, har departementet gitt Forsvaret i oppgave å se nærmere på organiseringen av landets spesialstyrker. Ett av alternativene besto i en flytting av spesialsoldater fra vest til øst.

— Modellen hvor MJK ikke lenger skulle være ved Haakonsvern, har skapt veldig mye uro. Den modellen har vi altså forkastet, sier forsvarssjefen.

«I hovedsak peker anbefalingen mot å samle spesialstyrkene som et nytt virksomhetsområde under én ledelse, en sjef for Forsvarets spesialstyrker lokalisert i Oslo, nær forsvarsledelsen,»skriver Forsvaret på hjemmesider.

- En dårlig idé

Tidligere har flere eksperter overfor BT stilt seg kritiske til en felles spesialstyrkekommando på Østlandet.

— Sammenslåing og samlokalisering er en dårlig idé. FSK og marinejegerne fungerer godt som to enheter, sa NUPI-forsker Ståle Ulriksen da BT omtalte saken i oktober i fjor.

Forsvarssjef Harald Sunde understreker Forsvaret ønsker å ha spesialsoldater også i nord og vest, selv om hovedbasen blir på Østlandet.

Haakonsvern vil bli videreført som base for en av kampavdelingene samt «hovedtyngden av båtkapasitetene», ifølge rådet, skriver VG.

— Spesialstyrkene vil fremdeles være nært tilknyttet ulike fagmiljøer i Forsvaret for å utnytte spesialkompetanse innenfor land-, sjø- og luftdomene, skriver Forsvarssjefen.

Sundes anbefaling skal nå behandles politisk i Forsvarsdepartementet.

Dysfunksjonell beredskap

Det har ikke lyktes BT å komme i kontakt med forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).

Departementets pressesenter opplyser at statsråden ennå ikke har fått lest anbefalingene fra forsvarssjefen, og at hun er opptatt med en konferanse i Tyskland hele helgen.

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) gikk i fjor høst hardt ut mot det de mener er en «dysfunksjonell» antiterrorberedskap.

I et høringssvar til 22. juli-kommisjonen skrev NUPI blant annet at dagens terrorberedskap utenfor det indre østland er skandaløst dårlig, og at marinejegerne med sin geografiske tilhørighet på Haakonsvern og Ramsund, kan bøte på det.

Les også: