Som første by i Norge har Utekontakten kartlagt mannlig prostitusjon i Bergen.

21 menn i alderen 19 til 45 år er intervjuet i forbindelse med kartleggingen. Seks av dem er norske, fire er øst-europeiske, mens 11 er asiatiske. Flertallet er i 20— og 30-årene.

Utekontakten, som har jobbet med kartleggingen i et års tid, understreker at deres rapport ikke gir noen full oversikt over mannlig prostitusjon i byen.

De understreker at de kjenner til enkeltpersoner og miljøer som ikke omfattes av undersøkelsen.

— Vi har ikke hatt som mål å gjøre noe overslag over hvor mange menn som selger seksuelle tjenester i Bergen. Mannlig prostitusjon foregår ikke åpenlyst, og det er vanskelig å få noen full oversikt. Men at vi fikk kontakt med 21 menn, sier noe om at det er et marked her. Og at det er et større fenomen enn vi kan la være å forholde oss til, sier spesialkonsulent Astrid Gerdts ved Utekontakten.

Økonomisk Mennene som er intervjuet oppgir ulike årsaker til at de selger sex, men felles for de aller fleste er at økonomisk inntjening er viktig.

Mennene oppgir at de selger sex til både menn, kvinner og par, uavhengig av sin egen seksuelle orientering. Flertallet har imidlertid menn som sin viktigste kundegruppe.

I likhet med kvinner, er det flere menn i rusmiljøet som selger sex for å finansiere rusbruken sin.

— Dette er ekstra tabubelagt. Vi ser at mennene i det asiatiske miljøet er mer åpne om sine prostitusjonserfaringer, sier Cammilla Fonnes Haaland, som har skrevet Utekontaktens rapport.

- Ruser seg De færreste av de 21 mennene definerer seg selv som en del av et rusmiljø.

— Vi ser likevel at flertallet ruser seg mer enn det som er vanlig i normalbefolkningen. Flere forteller at de ruser seg sammen med kunder, og at det gjerne gir økt inntjening. Det kan handle om at kunden er villig til å betale mer hvis den prostituerte er ruset og setter færre grenser for hva de er med på, sier Haaland.

Flere av mennene har også fortalt om vold fra kunder, gjerne i sammenheng med at de ruser seg sammen med kunden.

— Når begge er ruset, kan det skje at kunden bryter grensene for det som er avtalt på forhånd, sier Haaland.

Volden rapporteres i liten grad til politiet, ifølge rapporten.