— Han evner å manipulere mindreårige jenter til å utnytte dem og få den sexen han ønsker. Og omfanget av saken understreker alvoret i saken, sa konstituert statsadvokat Elisabeth Deinboll i Nordhordland tingrett.

Fredag avsluttes rettssaken mot 20- åringen fra Nordhordland, som er tiltalt for seksuelle overgrep mot ni jenter. Overgrepene skjedde i løpet av ett og et halvt år.

- Må reagere strengt

I sin prosedyre ba hun om at tiltalte får fengsel i to år. Hun ba om at han dømmes for alle de 13 tiltalepunktene, også for et par alvorlige trusselsaker.

— Det må reageres strengt av allmennpreventive hensyn. Vi må vise at denne type handlinger ikke kan aksepteres, påpekte aktor.

— Så godt som alle jentene beskriver den samme fremgangsmåten: En seksualisert pågåenhet der han maser og maser om sex samtidig som han sier mange fine ting til jentene og sier at han er glad i dem, sa Deinboll.

Hun la vekt på at jentene har kommet med nøkterne forklaringer til retten.

20-åringen er tiltalt for seksuell omgang med fem av jentene. Han nekter skyld for overgrep mot en av dem.

— Det er vanskelig å vite hvorfor, men denne saken tenderer mot voldtekt. Han har utnyttet denne jenten uten at hun fullt ut har vært med på dette frivillig, sa Deinboll.

- Litt vokse, litt barn

Hun mener at jentene var så unge at han og jentene ikke har vært jevnbyrdige i alder. Den yngste jenten var nettopp fylt 14 år da overgrepet skjedd. Tiltalte var da 19 år.

— Jentene har vært i en utviklingsfase der de er litt voksne og litt barn. Ifølge loven skal de beskyttes, understreket Deinboll.

Gjennom sine bistandsadvokater har jentene bedt om oppreisningserstatning på til sammen 260.000 kroner.

Aktor mener det er straffeskjerpende at han ved flere av overgrepene ikke har brukt kondom.

— Han har vært en vandrende smitterisiko for seksuelle sykdommer, sa Deinboll.

- Har skjønt alvoret

20-åringen har selv hatt problemer i oppveksten. Aktor mener at dette ikke i seg selv er formildende omstendigheter.

Denne uken sa han selv til retten at han hadde vært en idot og hadde oppført seg simpelt mot jentene.

— Men sammenholdt med at han i retten har gitt uttrykk for at han har skjønt alvoret i saken og at han har tilstått de fleste sakene, mener jeg at et halvt år av straffen kan gjøres betinget, understreket aktor.

TORUNN AARØY (MMS)