— Jeg har inntrykk av at lysten ikke er til stede i næringslivet i Sogn og Fjordane for å satse på en kunnskapspark, sier Arnt Hovland i Sogndal til Bergens Tidende.

Hovland er vant til å møte motvind i næringslivet. Han ble satt på jobben med å skape entusiasme i fylket for «Kunnskapsparken Sogn og Fjordane».

Hovland skjønner næringslivets tøffe hverdag, og at de ser risikoen i et slikt prosjekt.

— Min jobb som prosjektleder har vært å prøve å medvirke til at det ut av kunnskapsmiljøene og Vestlandsforsking i Sogndal skal komme inn andre aktører i en kunnskapspark. Men per i dag har jeg ikke navn på kommersielle aktører, sier han.

For store visjoner

— Om det ikke er mulig å få med kommersielle aktører som står på egne bein økonomisk fra starten, er det ingen vits i å prøve å etablere en kunnskapspark, sier administrerende direktør Harald Kjelstad i statlige SIVA.

— SIVA er inne i Fornebus kunnskapspark med flere hundre millioner. Bladet Kapital skriver i siste nummer at det er «latent mulighet» for Fornebu-konkurs. Har SIVA mistet troen på Fornebu?

— Tro og tro. Feilen var de enorme visjonene. Og det er ikke et lett marked i dag for etablering av nye kunnskapsparker, sier Kjelstad til BT.

Da Stortinget 7. mars 2000 vedtok kunnskapsparken IT Fornebu ble prosjektet, fra talerstolen, omtalt med visjonen «et Europas Silicon Valley innen fem år». I dag er Fornebu en ødemark med ufattelige 55.000 kvadratmeter tomme ledige lokaler.

— Private investorer må også inn med kapital i kunnskapsparker. De må være med på ca. en tredjedel. Og det er høy risiko i slike investeringer, sier Kjelstad.

Sliter blytungt

Administrerende direktør Morten Loktu i SINTEF merker også det håpløse markedet. Nå må Nord-Europas fremste teknologiske forskningsinstitusjon, med avdelinger i Trondheim og Oslo, tilpasse seg den nye hverdagen.

— Norske bedrifter sliter i motbakke og skjærer ned på bruken av eksterne kunnskapsmiljøer. Samtidig holder myndighetene en lav profil på bevilgninger til næringsrettet forskning. Begge deler sliter på vår økonomi, skriver Loktu i sin 2003-rapport til styret. SINTEF frykter nå oppsigelser.