• Min opplevelse er at stadig flere eldre føler mangel på respekt. De behandles dårlig fordi de er gamle, sier Grethe Brundtland, pasientombud i Hordaland.

Hun er skremt over behandlingen beinskjøre Else Herfindal har fått på Ladegården sykehjem. 71-åringen fortalte sin historie til BT i går.

— Pasienten må ha opplevd det som veldig vondt å ikke bli hørt, sier Brundtland.

- Helt irrelevant

Pasientombudet kan ikke forstå at legene feilvurderte situasjonen slik at 71-åringen ble sittende i over en måned med brukne bein.

— I ettertid er det positivt at legene tar ansvar for tabben. Det gir en form for oppreisning.

Hun har ingenting til overs for legens forklaring om at transport til legevakt ville vært en belastning for pasienten og personalet.

— Det er helt irrelevant. De kunne sendt henne i ambulanse. Uansett ville transporten vært en mindre belastning enn å bli fratatt adekvat behandling, sier Brundtland.

Pasientombudet tror trang økonomi og dårlig bemanning indirekte kan være årsak til feilbehandling av pasienter.

— Få ressurser kan påvirke måten vi jobber på og dermed våre holdninger, mener Brundtland.

Vil følge opp legene

Helsebyråd Helen Nordeide Fløisand vedgår at det er en presset situasjon på sykehjemmene i Bergen

— Det skal likevel ikke være økonomiske hensyn som avgjør om man får komme på røntgen eller ikke.

— Det er tydelig at her har det skjedd en feilvurdering. Men det skulle være helt unødvendig å la det gå så langt, sier Fløisand.

Hun lover at hun skal følge opp tilsynslegene ved Ladegården sykehjem. Om dette vil få konsekvenser for legene, tør hun ikke si ennå.

Fylkeslege, Helga Arianson, var ikke tilgjengelig for kommentar søndag.