• Vi har mange desperate pårørende som ringer oss daglig og er fortvilte over manglende hjelp fra helsevesenet.

Det sier Christine Lingjærde, styreleder for Landsforeningen for pårørende innen psykiatri i Bergen.

Hun beskriver et helsevesen som fortsatt svikter de psykisk syke og deres pårørende. Nye reformer innen psykiatrien ser fine ut på papiret, men kan ikke skjule at det er svikt over hele linjen, mener Lingjærde.

— Hovedproblemet innen psykiatrien i dag er at veldig mye overlates til den enkelte syke og deres familier. Derfor kan man få situasjoner der alvorlig psykisk syke blir gående i lang tid for seg selv, uten profesjonell hjelp, sier styrelederen.

Hun mener det ikke nødvendigvis er nok om noen blir tvangsinnlagt.

-De blir fort sendt ut igjen og blir overlatt til seg selv eller familien. Familien blir som et sykehus. Slik kan det ikke være. Belastningen blir for stor, sier Lingjærde.

Hun mener langsiktighet i behandlingen er det som må til for at tilbudet til psykisk syke skal bli bedre.

  • Man tar ikke vare på pasienter over lang tid, slik at vedkommende kan bli bedre, få riktig medisinering og gå til rehabilitering.

Hun synes det som har skjedd på Askøy er en tragedie, men sier at det er sjeldent at psykisk syke tar livet av andre.

  • Det blir mye presseoppmerksomhet rundt en slik hendelse, men det skjer oftere at psykisk syke tar livet av seg selv, uten at det blir rettet like mye oppmerksomhet rundt det, sier styrelederen.

Hun mener at ikke bare helsevesenet som kan klandres for hvordan samfunnet behandler psykisk syke.

  • Det er hele systemet, hele politikken som svikter fra kommunalt nivå og helt til øverste nivå, sier Lingjærde.