• Vi har vært forskånet for dette miljøet i Bergensområdet en stund. Men de siste to ukene har det kommet en del til byen.

Politiinspektør Steinar Karlsen er tilknyttet Politiets sikkerhetstjeneste (PST), og følger dette miljøet.

Aksjon i fjor

Årsaken til den plutselige tilstrømningen, er trolig en rettssak i Gulating lagmannsrett mot en person i det høyreekstreme miljøet. Han ble dømt for vold i tingretten, men ble i forrige uke frikjent i lagmannsretten.

— For et års tid siden hadde vi en aksjon der vi gikk rundt og banket på døren til de mest aktive for å få dem i tale. Vi fulgte godt med dem en periode. Det likte de så dårlig at mange av dem reiste fra byen. Det er mulig at en del av dem er tilbake nå, sier han.

— Dette er folk som har et godt fotfeste i det voldelige høyreekstreme miljøet, og de forflytter seg rundt i landet.

- Bestilling av mer omtale

Sjefredaktør Olav Terje Bergo reagerer sterkt på at en av hans medarbeidere er blitt truet på livet.

— Vi tolker dette som en trussel både mot journalisten og mot avisen. At de har fremsatt trusselen til journalistens samboer, er både dumt og feigt. Har de noe usnakket med BA, så får de si det til meg, sier han.

Ifølge Bergo er det ikke noe unormalt i at aviser mottar trusler.

— De fleste tar vi ikke alvorlig. Men denne er fra et miljø som gjorde at vi fant grunn til å snakke med politiet, sier han.

Bergo sier at slike trusler ikke skremmer noen aviser fra å dekke et tema. Snarere tvert imot.

— Slikt bare skjerper vår interesse. Jeg oppfatter denne trusselen som en ren bestilling av mer omtale.