• Samboere, og særlig samboende kvinner, har langt færre rettigheter enn man gjerne tror. Særlig i forhold til forsikringer, og i spørsmålene om hvem som er begunstiget av dem, sier Agnes Bergo, siviløkonom og daglig leder i Pengedoktoren AS.

Hun har drevet økonomisk rådgivning i 12 år, og presiserer at forholdene for samboende kvinner er blitt bedre i løpet av denne perioden.

– Likevel er det mange som går i fellen. Og det finnes fortsatt tre livsløgner som er ekstremt dyre for kvinner: Nummer en er at partneren min vil ta seg av meg. Nummer to er at arbeidsgiveren min vil ta seg av meg. Nummer tre er at samfunnet vil ta seg av meg.

– Samboere mangler grunnleggende økonomiske rettigheter som ektefeller kan ta for gitt. Mitt råd til samboere er at de enten gifter seg, eller søker profesjonell økonomisk rådgivning før de flytter sammen, sier Agnes Bergo.