— Det har vært plenty med liknende episoder. I tillegg til dem som vi har sendt til legevakten, er det sikkert mange skader som ikke rapporteres, sier ansvarlig for daglig drift av Bergenshallen, Ole Steen til BT.

Han er ikke overrasket over søndagens ulykke og mener den verste skaden kunne vært unngått dersom 13-åringen hadde brukt hjelm. Med de reglene som er i dag, sier Steen at de ikke kan påby bruk av hjelm.

— Vi har hengt opp skilt der vi oppfordrer folk å bruke hjelm og folk kan låne sykkelhjelmer fra oss dersom de spør. Jeg tror vi kunne unngått 90 prosent av skadene dersom folk skøyter med hjelm, sier Steen.

De timene det er åpent for publikum på isen er det én person på vakt i Bergenshallen. Steen mener flere vakter ikke ville ha forhindret ulykkene.

— Vi er selvsagt nøye på dette med fart. Dersom noen skal tøffe seg og skøyter fort over isen er vi raskt på mikrofonen for å gi beskjed. Dersom de ikke skjerper seg, må de forlate isen til de har roet seg ned, sier Steen.

Per i dag er det ingen aldersgrenser, eller begrensninger på hvor mange som kan oppholde seg på isen samtidig.