— Den mest vanlige feilen er at kunder mottar fakturaer de aldri skulle hatt, hevder Jan Valeur, lederen for fakturaadministrasjonen i Bergen Energi i en pressemelding.

Som eksempler på dette trekker han frem dobbeltfakturering, fakturering etter at kunden har sagt opp avtalen, eller rett og slett registrering av feil energiforbruk som typiske årsaker til at kundene får uriktige regninger.

— Dereguleringen av energimarkedet har gitt nye muligheter for kunder som ønsker å utnytte markedsmekanismene for å oppnå gunstige vilkår. Samtidig har den ført til økt kompleksitet og behov for kontroll. Sluttbrukere som tidligere mottok én faktura for hvert uttakssted i året, får nå gjerne to fakturaer for hvert uttakssted hver eneste måned, og alle må kontrolleres, skriver Bergen Energi.

Selskapet kontrollerer og regnskapsfører energifakturaer for 60 klienter i Norden. På vegne av disse sluttbrukerne er fakturafeil for over 40 millioner kroner avdekket. Dersom tallene er representative for hele markedet, kan det bety at regninger for mer enn 15 milliarder kroner blir feilsendt sluttbrukere i Norge og Sverige i løpet av et år.