• Vi har ikke gjort noe kritikkverdig i denne saken. Vi har bare søkt de reelle fakta, sier Johnny Bertinussen, daglig leder i Crifo.

Han understreker at det er enhver norsk borgers rett å forsøke å få sin sak gjenopptatt dersom han mener seg uskyldig dømt.

— Verken politiet, juristene eller domstolene her i landet er ufeilbarlige. Det har skjedd justismord i Norge, og det vil helt sikkert skje igjen. Vi har prøvd å bidra til å belyse saken i full bredde, sier Bertinussen.

Han mener arbeidet de har gjort er uproblematisk, og understreker at de søker sannheten, ikke å gi ulike personer karakteristikker.

— Hvis dere søker hele sannheten, hvorfor har dere ikke kontaktet fornærmede i saken, eller foreldrene hennes?

— Det verken kan eller vil jeg svare på. Jeg har ikke vært konkret inne i saken. Alt jeg vil si er at jeg har full tillit til det arbeidet Atle Fagerbakke har gjort. Han er en meget erfaren etterforsker, sier Bertinussen.

— Einar Drægebø er også kritisk til at flere private etterforskere har stort fokus på at de er tidligere medarbeidere i politiet?

— Vi synes det er greit å fortelle om bakgrunn for å dokumentere fagkunnskap. Vi kan ikke se at noen som er blitt kontaktet av oss er blitt utsatt for utilbørlig press. Vi sier alltid klart hvem vi er, at all kontakt med oss er frivillig. Vi har ingen makt og myndighet, sier Bertinussen.

— I hvor stor grad fokuserer dere på den fornærmede i saken?

— Vi søker å ta hensyn til de parter som er, men saken er viktigere enn at vi kan la være å bidra når noen mener seg uskyldig dømt. Det er ikke nødvendigvis gitt at hennes fremstilling av saken er riktig, sier Bertinussen.

— Kvinnen reagerer på at Fagerbakke også er daglig leder i voldsoffer-organisasjonen Antifatiga. Forstår du det?

— Organisasjonen er ikke helt på beina ennå. Men det ville vel i så fall bare være et pluss at han kan se saken også fra den siden, mener Bertinussen.

Etterforskningen i den aktuelle saken er avsluttet, og rapport om resultatet sendt til advokat Egil Jordan. Crifo-sjefen vil ikke kommentere hva de fant.

— Men vi gjør det klart for våre oppdragsgivere at etterforskningen kan gå begge veier. Det er ikke gitt at opplysningene vi finner er til fordel for ham, sier Bertinussen.