Mange bekymrede foreldre ringer fastlege og legevakt i disse dager i frykt for at barnet kan ha fått svineinfluensa.

Klinikkoverlege Hallvard Reigstad på Barneklinikken på Haukeland univeristetssykehus opplyser at de har hatt stor pågang av influensasyke barn de siste dagene.

— Vi har hatt ca. 70-80 barn innom her hver dag, mange av dem med influensalignende symptomer og ulike typer luftveisinfeksjoner, sier han.

Ikke påvist

Haukeland universitetssykehus sendte onsdag ettermiddag ut en pressemelding om at 12 pasienter ligger på sykehuset med påvist influensa, deriblant ett barn.

Reigstad sier i dag at de ennå ikke vet om barnet har svineinfluensa.

— Det har egentlig ikke så stor praktisk betydning for oss om det er svineinfluensa eller annen influensa. Vi behandler barnet etter symptomene, sier overlegen.

- Vil øke

Reigstad tror at antallet smittede med svineinfluensa på Vestlandet kommer til å øke, også når det gjelder barn.

Hvordan kan man vite om barnet har svineinfluensa?

— Hvis allmenntilstanden er god, barnet drikker godt og rusler rundt på gulvet, ville jeg ikke vært så bekymret. Men blir det tungpustet og slapt, ville jeg vært mer på vakt.

Hvilke barn bør vaksineres?

— Barn som har kroniske sykdommer som cerebral parese og andre nervesykdommer, diabetes, astma, hjertefeil bør vaksineres fortest mulig. Andre barn trenger i utgangspunktet ikke vaksineres, mener Reigstad.

Lav risiko

Når det gjelder de aller minste barna, er overlegen mer bekymret for det såkalte RS-viruset. Forkjølelsesviruset rammer barn i de første levemånedene.

Reigstad forklarer at dette viruset har en opspving annen hvert år, og i år er det en slik topp.

- Når det gjelder barn mindre enn 1 år, er risikoen relativt lav. Da ville jeg være mer på vakt for RS-viruset. Barn under 3 måneder med feber, bør alltid undersøkes av lege.

Mangler analyseredskap

Reigstad forteller at Haukeland akkurat nå ikke får undersøkt influensaprøvene selv. Mikrobiologisk avdeling kan påvise influensa A og B, men har foreløpig ikke kunnet påvise om influensa A er av subtypen svineinfluensa (som altså er en undertype av A), forklarer han.

— Men i løpet av helgen vil ha på plass et analyseredskap i mikrobiologisk avdeling slik at vi selv kan undersøke influensatypene.

MERKER PÅGANG: Barneklinikken ved Haukeland Universitetssykehus.
BTarkiv