• En rekke små kutt som hver for seg kan virke beskjedne har gjort at mange aleneforeldre sliter økonomisk, sier barneombudet Trond Waage til Bergens Tidende.

Mest dramatisk har omleggingen av barnebidraget slått ut. Hos barneombudet sitter en medarbeider på full tid opptatt med å ta imot og håndtere henvendelser om bidragsordningen.

Barneombudet har tett kontakt med barne— og familieministeren i denne saken:

— Ministeren har sagt at nyordningen skal gjennomgås og justeres hvis det viser seg at utslagene er urimelige. Jeg får håpe at politikerne er tøffe nok til det. Målet må jo være at barn ikke skal lide, sier Waage.

Også økte SFO-priser har ført til en rekke henvendelser til barneombudet:

— Folk opplever at de ser lite igjen av løftene som kommer fra politisk hold om bedre kår for barnefamilier. Særlig gjelder dette billigere barnehager, men også SFO-prisene.