På sitt første bergensbesøk som statsminister tok Erna Solberg seg tid til åvære med på å hogge juletreet som hvert år sendes til Newcastle.

— Dette er en fantastisk tradisjon som det er viktig å bevare, sierstatsminister Solberg.

Over sjø og land

Hun ble ønsket velkommen med sang av 158 barn fraSædalen skole, Nattland skole og Sædalen barnehage.

Både ordføreren ogstatsministeren stilte i kjeledress og verneutstyr for anledningen og stemte ida barna sang «Jeg gikk med over sjø og land».

Statsministeren ogordføreren sagde de første fem centimeterne av treet før Grønn Etat overtokoppgaven med selve fellingen.

— Faktisk var det litt tungt, eller det vil si man må ha litt rytme for å få det til. Jeg har bare sagd veldig små juletrær før, fortalte statsministeren til NRK.

- Utrolig stolt

Hvert år siden 1949 har Newcastle fått et juletre fra Norge som takk forengelskmennenes innsats under annen verdenskrig.

Ordfører Trude Dreveland gledet seg over at statsministeren tok seg tid til å være med påhoggingen av juletreet.

— Jeg har ikke klart å ta inn over meg at Erna er blittstatsminister ennå, sa hun.

— Jeg er utrolig stolt over henne og det hun har fåtttil så langt.

  1. november reiser Drevland til Newcastle for å tenne juletreet og hunforteller at det er en av de viktigste tradisjonene de har i Newcastle før jul.

— Det ser jeg virkelig frem til, denne tradisjonen er vennskap i praksis og deter det veldig viktig at vi ivaretar.

Etter sagingen koste statsministeren og ordføreren seg med ekte bergenske skillingsbollerog kaffe mens de snakket med barna som hadde møtt opp.

— Det er også veldighyggelig å være tilbake her i Sædalen barnehage og se hvor vellykket prosjektethar vært, sa hun.

- Hvorfor går din første reise som statsminister til Bergen?

  • Jeg har ikke glemt hvor jeg kommer fra. Da jeg fikk invitasjonen fra Trude omå være med på arrangementet, kunne jeg ikke takke nei.

Senere tirsdag skal statsministeren besøke ALF senter for arbeidslivsforberedelsesom jobber med rehabilitering av mennesker med psykiske lidelser og sosialteller rusrelaterte problemer.

— Dette er en type prosjekt som det er veldigviktig for Høyre å styrke både i vår statlige og vår lokale politikk, saordfører Trude Dreveland som også skal være med på besøket.

GLADE: - Det er helt fantistisk at Erna tok seg tid til å være med her i dag. Jeg blir helt rørt, sier ordfører i Bergen Trude Drevland.
ODD E. NERBØ