• Det er klart tallene i målingen gjør inntrykk. Vi visste det var delt i kommunen. Men vi har ikke hatt noen formening om størrelsen. Hordalandsmålingen BT presenterte viste andre tall. Men det er ikke unaturlig med en annen stemning i hjemkommunen, sier Høyres leder i Os, Jan Oddvar Gjerde.

— Betyr det at han har støtte fra et flertall i befolkningen noe for den tillit dere som politikere har til Søviknes.

— Ja, det er klart. Dette henger jo sammen.

— Vil det si at meningsmålingen kan påvirke Høyres holdning til mistillit?

— Det er for tidlig å si.

— Men du vil ikke utelukke det?

— Vår holdning er klargjort, gjennom de møter vi har hatt med Terje Søviknes og Fremskrittspartiet. Sånn sett har vi gitt uttrykk for det. Når det gjelder behandlingen av mistillitsforslaget får vi se hva det bringer når de faktiske forslag er kommet frem, sier Jan Oddvar Gjerde.