De tre gruppelederne Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap), Oddny Miljeteig (SV) og Kjersti Toppe (Sp) er ikke fornøyd med svarene de har fått fra byrådsleder Monica Mæland i Storetveit-saken.

Nå har de skrevet et nytt brev om Mælands stoppordre for kommunens kjøp av Storetveitåsen til friområde.

I brevet skriver de blant annet at «gjennom sin personlige inngripen har byrådsleder sørget for at utbyggerne gis handlingsrom til å fremme et nytt planforslag, og gjennom det komme i forhandlingsposisjon med kommunens fagadministrasjon».

Det at Mæland i januar 2004 stoppet ekspropriasjonen av Storetveitåsen, skal altså ha gjort det mulig for fagetaten å diskutere mulige utbyggingsalternativ med utbyggerne.

Kritisk til fagetaten

Strøm-Erichsen, som også er leder for Komité for miljø og byutvikling (bygningsrådet), viser til at fagetaten i brev til utbyggerne skriver at de «er innstilt på at det planlegges utbygging i vestskråningen» av Storetveitåsen.

Hun går langt i å antyde at etaten lar seg bruke av byrådslederen til å underminere gjeldende vedtak og kommunale planer.

— Hvilken myndighet har fagetaten (Seksjon for byggesak og private planer. red.mrk.) til å komme med helt andre føringer enn det som er lagt i byråd og bystyrevedtak, spør Strøm-Erichsen.

Hun viser til at et enstemmig bystyre vedtok å gjøre Storetveitåsen til friområde i 1997, og at dette siden er blitt innarbeidet alle kommunens plandokumenter.

- Ikke boligtomter

De tre brevskriverne mener Mæland heller ikke stoler på kommunens egne fagfolk i vurderingen av hva kommunen må ut med for å kjøpe Storetveitåsen.

Så sent som i 2003 gikk Grønn avdeling god for at Storetveitåsen kunne eksproprieres for 350.000 kroner. Dette tallet tror ikke Mæland på.

De tre reagerer også på at Mæland påstår at tomtene Linstow ønsker å bygge på i dag er regulert som boligtomter. De viser til reguleringsplanen som viser at bare halvparten av den ene tomten er regulert til boligformål i dag. Resten er friområde.

Mæland har flere ganger argumentert med at saken handler om å ekspropriere boligtomter.