— Monica Mæland burde smile pent til Fylkesmannen. I praksis gir Fylkesmannen byrådet mer penger, uten at de trenger ta ansvar for det, sier Åsgård.

— Fortsatt gjenstår det en urettferdighet; at flere av de rikeste i Bergen fortsatt bor i områder hvor det ikke er eiendomsskatt. Det er påfallende at dette er i områder hvor Høyre finner sine kjernevelgere, mener Åsgård.

Mens byrådet er rystet over Fylkesmannen, er Aps gruppeleder Terje Ohnstad sjokkert over byrådet som vil klage og eventuelt prøve saken for retten.

— Vedtaket til Fylkesmannen er endelig, og kan ikke påklages. Dette er en avledningsmanøver.

Ohnstad mener Fylkesmannen har gjort en god jobb.

— Det er åpenbart at dagens system er urettferdig, sier Ohnstad som også er opptatt av de områdene som slipper skatt i dag.

— Fylkesmannen sier klart at det skal være en saklig grunn for at enkelte områder skal slippe slik skatt. Alle vet at det ikke finnes noen saklig grunn for at de som bor på Hjellestad skal slippe denne skatten.

Ohnstad mener at byrådet må få farten opp og sende ut de nye takstene for at en kan iverksette endringene fra neste år.

— Takstgrunnlaget kan eierne klage på, og denne prosessen må derfor starte raskt, sier Ohnstad.

— Dette er en seier for fornuften og rettferdigheten. At byrådet gjør dette om til en sak om lokaldemokrati er helt patetisk, mener Venstres Anders Skoglund.

Sps Ove Sverre Bjørdal mener også at byrådet bør gå i seg selv.

— At byrådet nå vil saksøke staten, er med all respekt tull, mener Bjørdal.

Rødts Torstein Dahle er også fornøyd med vedtaket, og sier at den neste kampen må være at samtlige områder i Bergen skal betale skatten.

— Nå slipper mange av de rikeste unna, sier han.