ÅSMUND EGELAND asmund.egeland@bt.no

Dag Westhrin er ikke mye blid etter at kommunestyremøtet er over tirsdag kveld. Da han skulle fremføre erklæringen om mistillit til permittert ordfører Terje Søviknes, stoppet fungerende ordfører Lisbeth Axelsen ham to ganger ved å slå klubben i bordet.

Westhrin leste opp erklæringen da kommunestyret skulle behandle saken om Terje Søviknes' permisjon fra ordførervervet i kommunen. — Ekstremt snevert - Ordføreren mente vi ikke holdt oss til saken. I så tilfelle er det holdt mange innlegg som er langt utenfor saken i Os kommunestyre. Jeg synes fortolkningen av reglene her har vært ekstremt snever. Jeg vil gå videre med denne saken for å se om den er håndtert riktig, sier Dag Westhrin til BTs nettutgave.

Han mener heller ikke fungerende ordfører i Os har holdt løftene sine.

— I et møte med ordføreren før kommunestyremøtet sa hun av vi kunne gi uttrykk for synspunktene våre. Derfor ble jeg overrasket da jeg ble klubbet ned, sier han. Ingen protokolltilførsel Dag Westhrin synes også det er underlig at det ikke er rom for å komme med synspunkter som dette i Os kommunestyre.

— Særlig fordi denne saken er så omdiskutert. Dessuten holdt vi oss til saken.

Det var ikke på tale å stemme over mistillitserklæringen på møtet tirsdag. Men opposisjonen i Os ønsket en protokolltilførsel der erklæringen ble tatt med. Dette ønsket fikk de heller ikke oppfylt. Les også: Mistillitserklæringen mot Terje Søviknes

LITE BLID: SVs gruppeleder Dag Westhrin er irritert over å ha blitt klubbet av fungerende ordfører Lisbeth Axelsen. (FOTO: HELGE SKODVIN)