• Vedtaket om å innføre makspris på 1500 kroner er en katastrofe for barnehager som ønsker å yte litt ekstra, sier Arne Melander, barnehageeier og nestleder i styret i Private Barnehagers Landsforbund.

KARI PEDERSEN

— Barnehager som ønsker å tilby litt ekstra, skal ikke få lov til det, selv om foreldrene ønsker å betale, utdyper Melander og gir noen eksempler:

— Montessori-barnehagene har ansatt flere pedagoger enn vanlig er. Noen barnehager har knyttet til seg musikkpedagog. Andre har tilbud om ekstra mat.

Dette «noe ekstra» blir umulig å opprettholde hvis staten ensidig skal fokusere på maksprisen, sier Melander.

På vegne av PBL skal Melander drøfte problemene rundt maksprisen med departementet.

I fredagsavisen presenterte BT en liste over barnehagepriser før og etter 1. august, da statsstøtten økte med 250 kroner måneden. Det store flertallet av barnehageeiere har likevel ikke redusert foreldrebetalingen, slik regjeringen la opp til.

Melander understreker at det å fryse prisene i realiteten er å redusere foreldrebetalingen. Alternativet var å la foreldrene ta større del av regningen for årets lønnsoppgjør. Det alene tilsa en økning på 3-400 kroner måneden, sier Melander.

Bergen er blant de kommunene der foreldrebetalingen står på stedet hvil. Melander mener likevel kommunen fortjener ros for sin barnehagepolitikk, særlig i forhold til private barnehager.

— Bergen er best i Norge for private barnehager, lyder rosen fra en som kjenner forholdene på landsplan.