I sin avsluttende prosedyre i Follo tingrett mandag argumenterte advokat Gunhild Lærum i flere timer for sitt syn om hvorfor det ikke er grunnlag for å dømme 58-åringen til en forvaringsstraff. Hun ba også at Andersen frifinnes for mange av tiltalepunktene i saken.

— Den massive pressedekningen har visket bort en mulig gjentakelsesfare, sa Lærum og fortsatte:

— Min påstand er at det ikke er nødvendig med forvaring for å verne om samfunnet.

Strid om foreldelse

Foruten tiltalen for brudd på våpenloven har 58-åringen fra Bergen erkjent 16 av de 68 forholdene som omfatter seksuelle overgrep mot små gutter. Advokaten argumenterte imidlertid for at mange av sakene er foreldet.

— At Andersen skal ha en straff er begge sider enige om. Men det er i disse sakene spesielt viktig å ikke la seg rive med. Han skal ha en riktig dom, sa Lærum.

Grunnlaget for foreldelse er ifølge Lærum at flere av de tiltalte forholdene ikke kvalifiserer til en dom for seksuell omgang, som har en strafferamme på seks års fengsel. I stedet mener advokaten at Andersen skal dømmes etter bestemmelsene om seksuell handling eller forsøk på dette. Det har en strafferamme på tre års fengsel, og foreldelsesfristen er fem år etter at det straffbare forholdet ble begått.

Dom i juni

Dersom tingrettsdommer Eirik Vikanes er enig i forsvarerens argumentasjon, kan det få store følger for dommen som vil falle i slutten av mai eller begynnelsen av juni. Mange av de påtalte sakene vil i så fall fjernes fra tiltalen.

— Jeg er noe overrasket over argumentene til Lærum. Det er ikke støtte i tidligere dommer for å vurdere sakene på den måten hun hevder, sier statsadvokat Per Egil Volledal til NTB.

Mens statsadvokaten i forrige uke la ned påstand om forvaringsstraff i inntil ni år og med en minstetid på seks år, mener Lærum en vanlig fengselsstraff er riktig reaksjon.

— Dersom Andersen bare blir dømt for de forholdene han er tiltalt for, bør han løslates når dommen faller. Han har sittet over tre år i varetekt og bør ikke ha en lengre straff enn det, sier advokaten til NTB.

Hun legger til at straffen bør være mellom seks og syv års fengsel dersom han også skulle bli dømt for de forholdene han ikke har erkjent.

- Skamløst

Forsvareren beskrev de mange politilekkasjene og medias omtale av lommemannsaken som en skamløs forhåndsdømming av tiltalte Erik Andersen da hun avsluttet den to dager lange prosedyren.

— Vi må ikke glemme at Erik Andersen allerede er idømt den strengeste straff av alle gjennom medieomtalen. Hvor skal han bo, hvor skal han gjøre av seg når han går ut av porten på Ila, sa Lærum til dommerne i saken.

Hun trakk fram at den offentlige fordømmelsen av Andersen har vært massiv, og at både politi og mediene har bidratt til å spre opplysninger som ikke skulle vært offentliggjort. Hun nevnte at flere redaksjoner sitter på sakens dokumenter og de sakkyndiges vurdering som fastslår at 58-åringen er pedofil.