• Kommunen må ta en ny vurdering av gamle reguleringsplaner, sier Kurt Oddekalv.

Han mener at den kunnskapen vi i dag har om hydrologi og hvordan vannet former landskapet, bør tas med i en slik vurdering.

— Mange byggefelt i dag blir bygget ut mer enn fornuftig, sier Oddekalv.

— Istedenfor at vannet fordeler seg i landskapet, så blir det ledet i grøfter, og elver blir rettet ut. Slik får vannet mye større kraft og går fortere. Det var det samme som skjedde i Østerdalen i 1995.

Asfalterte veier gjør også at vannet renner raskere og ikke blir absorbert i landskapet.

— Stikkrenner under asfalten, som det ser ut som de har hatt på toppen her, vil også gjøre sitt til at grunnen der vannet kommer ut gradvis blir skylt vekk, sier han.

— Bergen har en fundamental oppgave å gjøre på dette.