– Det synes jeg blir litt vel tøft. Mange trenger hjelp til å få i gang ammingen i tiden rett etter fødsel. Jeg vil tro at de bare får mer arbeid i ettertid dersom de sender hjem mor og barn for tidlig, sier Inger Klungsøyr.

Sammen med mannen Jørn og deres ni dager gamle gutt sitter de i gangen på fødeavdelingen Storken mens de venter på time ved ammepoliklinikken. Også det er et tilbud som kan bli rammet av kuttene, forteller overjordmor Gunn Gabrielsen:

– Alle tilbud som ikke er lovpålagte er utsatte i en slik situasjon, sier hun. Kvinneklinikken må kutte fem millioner dersom styrets krav til budsjettet blir gjennomført.

En tavle viser at avdelingen ha tatt imot seks gutter og seks jenter hittil i år. De fleste mødrene ligger her i et par døgn.

Inger Klungsøyr hadde en tøff fødsel, men er veldig fornøyd med oppholdet.

– Vi kunne ha mistet barnet, og kan takke kompetansen ved avdelingen her for at det gikk bra. For oss var det uaktuelt å føde andre steder, sier de lykkelige foreldrene fra Landås.

På et rom finner vi flere generasjoner. 90 år gamle Odd Falck-Olsen sitter med sitt tre dager gamle oldebarn på fanget, en velskapt jente. Mor Monica Falck-Olsen har fått besøk av eldstedatteren Ronja (snart 2) i sengen.

– Det er forferdelig hvis de skal skrive oss ut enda tidligere enn i dag. Vi snakket akkurat om at før var det vanlig å bli værende fem dager på klinikken etter fødsel. Jeg er veldig glad for den ekstra dagen jeg fikk, sier moren.

TRENGER TID: - Det er veldig synd at det skal være slik forskjell mellom helseregionene når det gjelder tilbudet til de fødende, sier de nybakte foreldrene Inger og Jørn Klungsøyr. Vesleguttenkom til verden for ni dager siden, og Inger lå to og en halv dag på Storken etter fødselen.
Jan M. Lillebø