- Vi opplever rusmisbrukere som skyller sprøyter i fontenene og trekker ned buksen og setter skudd i lysken nesten daglig. Vi kan ikke akseptere dette for ungenes og ungdommenes skyld, sier Elin Vik.

Vik er daglig leder i Kidsa Ladegården barnehage, men bor også i området.

- Jeg ringer politiet ofte. Rusmisbrukerne tar seg til rette i og rundt barnehagen og vi finner sprøyter over alt, sier hun.

Vik sier det er et stort problem og at det er blitt skikkelig ille de to siste årene.

Andreas Madsen har barn i barnehagen som ligger like i nærheten av Krohnengen skole. Han forteller også om rusmisbrukere som helt åpenlyst setter skudd på dagtid i en lekepark rett ved siden av barnehagen. Parken brukes også av barnehagen daglig.

- Må skåne ungene

- Jeg har selv vært borte og bedt dem om å fjerne seg og ikke sette sprøyter i nærheten av barna våre, sier Madsen.

Ifølge Madsen finner foreldrene også til stadighet brukte sprøyter og knuste flasker på stedet.

- Det er viktig å skåne ungene og nærmiljøet. Det er ikke riktig at offentlige områder skal bli fratatt allmennheten fordi noen grupper tar seg til rette på bekostning av andre brukere.

Tema på foreldremøte

Rusmisbrukerne er et eget tema på foreldremøtet i barnehagen tirsdag kveld.

- Vi foreldre er også blitt bedt om å være litt kjeftekjerringer i nabolaget og gjøre en innsats for å ta tilbake lekeparken. Området må holdes under oppsikt, og det må bli slått ned på uønsket misbruk av plassen, sier Madsen.

Vik sier hun bevisst oppfordrer foreldre og naboer til å bli mer aktive i nærmiljøet for å bli kvitt problemet.

- Vi kan ikke bare snakke om politi, vi må også gjøre noe selv. Vi må gå vakter og naboturer i området og passe på nærmiljøet vårt. Og så må vi sette ned en gruppe med personer som kan se på dette sammen. Vi må ta nærmiljøet tilbake, sier Vik.

Velforeningen er enig

Hun ser for seg en gruppe bestående av foreldre, FAU-leder ved Krohnengen skole og Rothaugen skole, velforeningen i området, Grønn etat, bydelspolitikere og politiet.

- Jeg kjenner at dette er viktig og at vi må skynde oss. Barnehagen prøvde å få til et møte med ulike parter for et par år siden. Nå er det på tide å gjøre det igjen. Vi kan ikke la disse miljøene overta områdene i Sandviken.

Hun mener også at politikerne må komme på banen for å se på hvordan man kan løse dette problemet.

Roy Strøm er leder for Velforeningen i Øvre Sandviken, Hødden Vel. Han er svært positiv til å få til et møte der de sammen kan se på utfordringene med rusmisbrukere i området.

- Vi ser at politiet har gjort mye i vårt område, men vi ser også at det er viktig at vi som bor her må være på vakt og være aktive i forhold til disse utfordringene. Ikke minst må vi ta vare på barn og unge i området, sier Strøm.

- Vi er opptatt av å ta strøket tilbake. Men det er ille at man må gå til et slikt skritt. Dette burde egentlig vært kommunen sitt ansvar, legger han til.