• Ingen er tjent med forhastede slutninger, mener politi og Justisdepartement.

Kommunikasjonsdirektør Wenche Bjørngaard i Politidirektoratet mener politiet ikke har unnlatt å svare på spørsmål om terrorangrepet, men at mange av spørsmålene fra media er om vurderinger av politiets innsats eller detaljer fra politioperasjonene.

"Ufullstendig eller mangelfull informasjon kan fremstå som feilaktig, og være en belastning for mange. En slik situasjon tjener heller ikke den debatten som pågår i det norske samfunnet ietterkant av terrorangrepene 22. juli", skriver hun i en e-post.

Hun trekker frem Sønderland-utvalget, som skal handle om hva politiet kan lære av 22. juli. Underlagsmaterialet, blant annet evalueringen gjort av Nordre Buskerud politidistrikt selv, er unntatt offentlighet.

"Spørsmål som faller inn under utvalgets arbeid må derfor vente med å bli besvart til utvalgets endelige rapportblir offentliggjort15. mars. (...) Det er imidlertid ogsåslik at de henvendelser og spørsmål som faller inn under 22. juli-kommisjonens mandat, må besvares av kommisjonen når den legger frem sin rapport i august", skriver hun videre.

Etter å ha mottatt en liste med spørsmål fra BT, svarer Justisdepartementets kommunikasjonsavdeling slik i en e-post:

"I denne saken er ingen tjent med forhastede slutninger. Ei heller at det blir fattet beslutninger ut fra et spinkelt faktagrunnlag. Derfor har Justisdepartementet, når det har vært riktig, henvist til 22. juli-kommisjonen ved spørsmål fra pressen", står det i svaret.

De trekker frem at Justisdepartementet har arbeidet parallelt med kommisjonen med å styrke beredskapen, og gir fire eksempler: At Forsvaret har gjenopprettet militær beredskap på Rygge, som sikrer politiet rask helikoptertransport. At det er iverksatt tiltak som gir døgnkontinuerlig drift av politihelikoptrene. En økning på kapasiteten til 112-sentralene. Og et nytt lovforslag om kriminalisering av terrorplanlegging.

"Faremo har besvart alle spørsmål som den særskilte komité har stilt. Hun stilte også i åpen høring 18. januar 2012 om oppfølgingen etter 22. juli sammen med politidirektøren og PST-sjefen. Vi er langt fra i mål, men gode og nødvendige grep er tatt. 22. juli-kommisjonens rapport og endelig dom i straffesaken vil deretter gi rom for bred debatt og kanskje synliggjøre behov for ytterligere tiltak", står det i e-posten.