– Bufetat prøver å fylle opp plassene i sin egen region. Vi har flere eksempler på at vi er bekymret i forhold til klientellet som er i institusjonen fra før, sier Todnem.

Det er fylkesnemnda som har ansvaret for å tvangsplassere barn og ungdom i institusjoner. Men nemnda får kun valget mellom å plassere barnet der Bufetat har ledig kapasitet, eller å la barnet stå uten et tilbud.

– Vi må velge mellom to onder, synes vi av og til. At det vil gå enda verre om barnet ikke blir plassert, sier Todnem.

– Bekymringsfullt

Bufetat er pålagt å ha mer enn 90 prosent belegg i sine institusjoner. Dermed er det ofte få ledige plasser å velge mellom når et barn skal tvangsplasseres.

Les også: Krever enda fullere institusjoner

Todnem har flere ganger opplevd å plassere unge sammen personer som kan ha en negativ påvirkning.

– Det kan være på grunn av rus, utagering, eller at de unge egler hverandre opp. Hver for seg kunne institusjonen taklet dem, men sammen blir det umulig. Situasjonen er bekymringsfull, sier Todnem.

– Har opplevd feilplasseringer

Flere advokater og institusjonsansatte BT har snakket med, deler Todnems bekymring.

– Beleggskravet fra direktoratet gjør at en kan bli nødt til å blande unge med og uten rusproblemer. Det har kommet ungdom til oss som ikke burde vært her, sier en ansatt ved en institusjon på Vestlandet.

Advokat Jørgen Riple har selv klienter som har debutert med tunge rusmidler på barnevernsinstitusjoner.

– For å holde et høyt belegg, blir unge med små rusproblemer plassert sammen med ungdom som bruker heroin, sier Riple.

Han mener problemet er utbredt.

– Det skjer så ofte at det nærmest er akseptert. Det er en utfordring at tyngre misbrukerne lærer opp de uerfarne.

**Les også:

Har aldri gjennomført rustilsyn**

Vanskelig å finne plass

Barnevernsvakten i Bergen kommune får hver eneste uke merke konsekvensene av den sprengte kapasiteten.

På kvelds— og nattetid og i helgene er det barnevernsvakten som må finne en seng til barn og unge som ikke lenger kan bo hjemme.

– Daglig får vi en liste fra Bufetat, som viser hvor de har ledig kapasitet. Vi ta plassene som er ledige, sier leder Nils Askvik ved Barnevernsvakten.

Ved slike akuttplasseringer er det ofte vanskelig å finne et tilbud som passer.

– Dersom det er en ung jente som har vært utsatt for et overgrep, prøver vi å finne et sted der det ikke bor for mange rabagaster. Men det er ikke alltid lett, sier Askvik.

Han mener målet om å ha 92 prosents belegg på de statlige institusjonsplassene er «fryktelig høyt».

– Jeg har selv vært styrer på en institusjon. Dersom vi greide å ha et belegg på over 80, var vi godt fornøyd, sier Askvik.

Høvik, Tor