Byrådslederen sier hun har hatt møte både med enkeltmedlemmer og styret i organisasjonen, «Sterk».

— Jeg forstår at de er frustrerte. De er i en vanskelig livssituasjonen og føler at de blir stående alene. Men sakene deres er kompliserte og det må ta tid å få hver enkelt sak ferdigbehandlet, sier hun.

Dialog

— En del av vårt problem har vært at vi ikke har hatt tilgang til opplysninger om hvem som ble syke etter forurensingen av Svartediket. Jeg tror at dialogen blir bedre nå når vi er kommet i kontakt med hverandre.

Mæland sier at det ennå er uklart når de mest kompliserte sakene kan bli avgjort. Hun vet også at mange er frustrerte fordi det ennå ikke er avgjort om de vil bli tilkjent oppreisningserstatning.

Dette spørsmålet vil kommunen først ta stilling til når etterforskningen er avsluttet og statsadvokaten har konkludert.

— Vi har foreløpig ikke fått noen melding fra statsadvokaten når dette kan skje, sier hun.

Mange granskninger

— Ofrene krever en høring, er det realistisk?

— Det er det ikke byrådet, men bystyret som avgjør. Men vi har allerede foretatt en grundig både intern og ekstern gransking. Vi rapporterer også til bystyret om situasjonen etter Giardia-epidemien hvert halvår. Det har også vært en høring om saken. Personlig har jeg vanskelig for å se at en høring er hensiktsmessig nå, sier hun

Mæland er også klar over at foreningen ønsker at kommunen skal tilsette en Giardia-koordinator. Dette spørsmålet vil byrådslederen komme tilbake til om foreningen definerer mer konkret hva de ønsker koordinatoren skal arbeide med.